Meniu Uždaryti

Mūsų krašte pražydo Sidabrinės lelijos!

Gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai džiaugiasi gimnazijos direktorei Elenai Sekonienei skirtu  Sidabrinės lelijos apdovanojimu. Jį meras Justas Rasikas  iškilmingai įteikė Ignalinoje švenčiant 155-ąjį miesto gimtadienį. Direktorei jis skirtas už nuoširdžią ir rezultatyvią veiklą telkiant vietos bendruomenę ir nenuilstamą vietos tradicijų puoselėjimą. Taip pat Sidabrinę leliją  už svarų indėlį į rajono plėtrą ir visuomeninį gyvenimą pelnė ir aktyvi gimnazijos tarybos narė Edita Brukštuvienė. Sveikiname laureates ir didžiuojamės jomis!   

Dėl konkurso paskelbimo į Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos direktoriaus pareigas

Ignalinos rajono savivaldybė skelbia konkursą į Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos direktoriaus pareigas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 11,7 iki 11,81, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą (pareiginės algos baziniais dydžiais). Konkurso paskelbimo data 2021 m. gegužės 12 d. Pretendentų atrankos posėdžio data 2021 m. rugsėjo 21 d. Nuoroda į pagrindinį skelbimą http://ignalina.lt/index.php?393407808.

Mažieji smagiai stovyklavo

Vasarai prasidėjus birželio 17-23 dienomis gimnazijoje vyko dieninė vaikų vasaros stovykla ,,Salinukas“, kurią lankė 35 1-4 klasių mokiniai. Kiekviena klasė tapo būriu, susikūrė būrio vėliavą, emblemą. Kasdien vaikai smagiai leido laiką skirtingose veiklose: sportavo gryname ore ir gimnazijos salėje, mokėsi pažinti augalus, kūrė meniškas mandalas bei lipdinius iš molio. Vienai dienai tapo laboratorijos tyrėjais, eksperimentavo, tyrinėjo, diskutavo, formulavo išvadas. Žaidė visų  mėgstamą žaidimą ,,Bingo“, stalo  didaktinius žaidimus.
Stovyklos užsiėmimų programa rūpinosi pradinių klasių mokytojos: D. Misienė, D. Sulienė, L. Račkauskienė, I. Rožickienė, logopedė E. Leščik, spec. pedagogė R. Spėčiuvienė ir muzikos mokytoja V. Sinkevič.
Įvairi veikla stovykloje skatino mokinių kūrybiškumo, muzikalumo, fizinio aktyvumo lavinimą.

Penktokai keliavo po savąjį kraštą

Dar nuotoliniu būdu mokydamiesi penktokai su klasės vadove Nijole Keraitiene pradėjo projektą „Ar pažįsti savo kraštą?“ Peržiūrėta kompiuterinė pateiktis, virtualiai pakeliauta. Baigiantis mokslo metams atsirado galimybė pakeliauti gyvai. Kelionė prasidėjo nuo Tverečiaus, apie kurį prie senolio ąžuolo bažnyčios šventoriuje papasakojo Jovilė Kaukėnaitė. Paskui penktokai vyko į Tverečiaus pasienio užkardą. Čia jau laukė šauni pareigūnė Tamara Vilkoitienė, pasiruošusi parodyti visas pasieniečių darbo priemones. Ji ne tik įdomiai pasakojo, bet leido ir ginklą pačiupinėti, ir pro žiūronus pažiūrėti. Paskui dar palydėjo į atnaujintą Tverečiaus pasienio kontrolės punktą, kur taip pat daugybę įdomybių aprodė. O galiausiai pasiūlė užkopti į apžvalgos bokštą Galalaukiuose. Užlipusieji liko sužavėti, nors kopti buvo ir baisoka.
Paskui ekskursantus ūkyje „Birvėtos tvenkiniai“ priėmė žuvininkas Vykintas Brukštus, buvęs mūsų mokyklos mokinys. Jis supažindino su ūkio veikla bei išsamiai papasakojo apie ūkyje auginamas žuvis, čia gyvenančius paukščius, roplius, žvėris. Daugelį paukščių mokiniai ir pokalbio metu pamatė.
Toliau kelias vedė į ryčiausią Lietuvos tašką – Vosiūnus. Apie juos pasakojo Karolina Jegorova. Šiuo metu remontuojama ryčiausia Lietuvoje Vosiūnų bažnyčia šiemet ruošiasi 100 metų jubiliejui. Grįžtant užsukta į Augustino Voldemaro sodybą. Susėdus ant Laisvės suolelio, seniūnijos pastatyto minint Nepriklausomybės 30-metį, Jurgita Pauliukėnaitė supažindino, kuo garsus pirmasis Lietuvos Ministras Pirmininkas. Toliau kelias vedė į Pivorų kapines. Čia penktokai uždegė atminimo žvakelę ant Kristinos Skrebutėnienės kapo, o apie ją papasakojo Dominika Bezrodnaja. Žvakelės uždegtos ir ant lietuviškose mokyklose lenkmečiu dirbusios Melanijos Pundytės, mokyklos bičiulio šviesuolio Juozo Kėkšto kapų.
Paskutinis kelionės punktas – kupetinis Katinautiškės kaimas. Jį pristatė Jokūbas Rudys. Pasigrožėję puikiais vaizdais, penktokai užpildė pamokos-ekskursijos lapus, aptarė įspūdžius. Pažintis su gimtuoju kraštu, tikimės, tęsis ir ateinančiais mokslo metais.

Dar vienas Algirdo laimėjimas

Birželio mėnesį vyko IX Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“, skirto archeomitologės Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti, nacionalinis ratas. Kaip ir vietiniai, regioniniai ratai, jis rengtas nuotoliniu būdu. Regioninių ratų koordinatoriai dalyvių filmuotą medžiagą pateikė nacionalinio rato organizatoriams – Kauno tautinės kultūros centrui. Pasakotojus vertino Aida Čižikaitė, kalbininkė, nepriklausoma tarmių tyrėja, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytoja; Gražina Kadžytė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus mokslo darbuotoja, etnologė, radijo laidų vedėja; Lina Balčiūnienė, Druskininkų kultūros centro etnografė, Lietuvos pasakotojų konkurso „Žodzis žodzį gena“ koordinatorė, folkloro konsultantė, folkloro ansamblio „Stadalėlė“ vadovė. Taip pat vertinimo komisijose dalyvavo Vida Šatkauskienė (vertinimo komisijos pirmininkė), muzikologė, LNKC direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veikloms; Jūratė Šemetaitė, konkurso koordinatorė, muzikologė, LNKC Etninės kultūros skyriaus vedėja.
Labia smagu, kad mūsų pasakotojas IIg klasės mokinys Algirdas Pauliukėnas tapo šio konkurso diplomantu. Apdovanojimų šventė vyks liepos 10 d. Vilniaus Bernardinų sode. Algirdą konkursui paruošė mokytoja Skaidrė Pauliukėnienė. Sveikiname ir džiaugiamės!

Pradinukų mokslo metų užbaigimo šventė

„Aidi  jis kas metai. Neišvengiamai ateina, kaip pavasaris, žolė, triukšmas paukščių lizduose. Ateina kas metai, bet vis kitiems. Būna vienintelis, į nieką nepanašus“.
Birželio 16 dieną vyko 1–4 klasių mokslo metų užbaigimo šventė. Ją pradėjo mokyklos direktorė E. Sekonienė,  pasidžiaugdama  pradinukų pasiekimais. Ji apdovanojo labai gerai ir gerai mokslo metus baigusius, aktyviai dalyvavusius nepamokinėje veikloje ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų pradinukus. Šventę užbaigė mūsų mokyklos mokinių koncertas: mažieji pirmokėliai deklamavo eilėraščių posmus, prasidedančius įvairiomis raidėmis, dainavo ir džiaugėsi, kad jau pažįsta visas raides, gali skaityti, o skaitydami – daug ką sužinoti.  Trečiokai sveikino vasarą šokiu, o ketvirtokai deklamavo eiles apie prabėgusius metus pradžios mokykloje. Padėkos žodžius pirmajai mokytojai L. Račkauskienei tarė ketvirtokų tėveliai. Antrokai dar kartą priminė, kaip reikia elgtis, kad atostogos teiktų džiugias akimirkas. Skambiomis  dainomis (paruošė mokytoja V. Sinkevič) pradinukai atvėrė kelią į ilgai lauktas, miškais ir ežerais kvepiančias vasaros atostogas, per kurias galima bent trumpam pamiršti mokyklinius suolus, vadovėlius, giliai įkvėpti vasara kvepiančio oro ir leisti sau ilsėtis.
Tikimės, kad pailsėję rugsėjį vaikai į mokyklos suolus grįš kupini noro įgyti dar daugiau žinių ir informacijos, patirti bendravimo džiaugsmą.
Gražios vasaros ir iki susitikimo rudenį!

Šalies etapo biologijos olimpiada

Praėjusi didelę atranką, į šalies jaunųjų biologų (5-8 klasių) olimpiadą buvo pakviesta mūsų penktokė Jurgita Pauliukėnaitė. Šalies etape iš 62 dalyvių ji užėmė 4 vietą. Mergaitės mokytojas Kęstutis Vaitkevičius. Sveikiname su puikiu rezultatu!

Pradinukai auga skaitydami

Visus mokslo metus vyko projektas „Augu ir skaitau“, kurio tikslas ugdyti ir propaguoti skaitymo kultūrą, skatinti domėjimąsi knygomis. Skaitymo įprotį ir domėjimąsi knygomis reikia ugdyti vaikystėje. Tik taip išauginsime sveikus, visaverčius, tikrąsias vertybes puoselėjančius žmones.
Birželio 15 dieną pradinių klasių mokytojos D. Sulienė, D. Misienė, I. Rožickienė, L. Račkauskienė pasidalino gerąja patirtimi su rajono pradinių klasių mokytojais, kaip sekėsi įgyvendinti projekto tikslus. Pirmokai su mokytoja D. Suliene visus mokslo metus skaitė V. Tamulaičio knygą „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“, aptarė veikėjus, analizavo įdomiausius įvykius, o pabaigę skaityti nupiešė didžiulį skruzdėlyną. Kadangi išmoko abėcėlę, tai aplankė gimnazijos biblioteką, su bibliotekininke G. Jurgelėniene apžiūrėjo knygų karalystę ir savarankiškai išsirinko knygutes. Antrokai su mokytoja D. Misiene skaitė V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai Ydų šalyje“ ir kartu su pagrindiniu veikėju nenuorama Gile „keliavo“ knygos puslapiais, kūrė vaidybines situacijas ir braižė, kirpo bei piešė pačių sukurtą dėlionę. Trečiokai su mokytoja I. Rožickiene surengė A. Lindgren knygų savaitę: skaitė ištraukas, nurašinėjo įdomiausias citatas ir sukūrė įdomų plakatą. O perskaitę pasakas, „pasodino“ pasakų medį su labiausiai patikusiais veikėjais. Ketvirtokai su mokytoja L.Račkauskiene skaitė knygas įvairiose erdvėse, keliavo į Ignalinos r. Didžiasalio bibliotekos filialą, kur pristatė T. Dirgėlos knygą „Benas–sapnų siuvėjas“, atsakinėjo į viktorinos klausimus, kuriuos paruošė bibliotekininkė G. Jurgelėnienė. Ketvirtokai mokėsi skaityti interaktyvią literatūrą bei priėmė vasaros iššūkį: prižadėjo perskaityti pasirinktas knygas ir į penktą klasę sugrįžti paaugę naujomis žiniomis bei atradimais.
Projektas baigėsi, bet juk skaitymas–be galo svarbi  gyvenimo dalis ir „niekas kitas taip nesužadina vaiko vaizduotės, kaip knyga. Pamatykime džiaugsmą vaiko akyse, kaip jis perskaito pirmąjį žodį ir į rankas pasiima pirmąją knygutę“. (A. Lindgren)
Informaciją parengė mokytoja Danutė Misienė

Paminėta Gedulo ir vilties diena

Šiemet Lietuva mini liūdną sukaktį: prieš 80 metų birželio 14 d. prasidėjo masiniai taikių gyventojų trėmimai į Sibirą. Mūsų gimnazijos pradinukai su savo mokytojomis, istorijos mokytoja Danguole Mikulėniene ir IKSC Didžiasalio skyriumi surengė šiltą ir prasmingą šios sukakties minėjimą gimnazijos kiemelyje. Į renginį atėjo žilagalviai tremtiniai: Geroldas Voldemaras ir jo sesuo, gera gimnazijos bičiulė Gražina Voldemaraitė, kuri dvylikametė  būdama liko neištremta ir aštuonerius metus vargo be šeimos, glausdamasi tai pas vienus, tai pas kitus giminaičius. „Penki šeimos nariai taip ir mirė Sibire, “ – prasitarė ponia Gražina.
Prasmingai renginyje skambėjo liūdnos tremtinių dainos, atliekamos mokytojų Valentinos Sinkevič ir Dalios Sulienės. Mokytoja Danguolė Mikulėnienė priminė skaudžius faktus: iš viso per visus tremties metus iš Lietuvos prievarta išvežta per 130000 žmonių. Tikrus liudijimus apie tremtinių gyvenimą paskaitė visų klasių mokiniai. Daug ten sunkiai suprantamų pradinukams žodžių. Gerai, kad jie tik knygose surašyti ir vaikams netenka savo kailiu tokių dalykų patirti. Bet prisiminti reikia. Neatsitiktinai šių metų minėjimo simboliu pasirinktas gyvybės medis, kurio maketus mokiniai buvo pasigaminę. Jie, vaikai,  kaip tie žaliuojantys lapai, mūsų visų ateitis. Gražu buvo žiūrėti, kaip savo medžius mažieji susmaigstė prie abiturientų per paskutinį skambutį pasodintų medelių. O minėjimo pabaigoje kiekviena klasė paraginta apkabinti tikrą prie gimnazijos žaliuojantį medį ir pasisemti iš jo stiprybės: Vieniems teko liepa, kitiems klevas, ąžuolas ar beržas. Teošia jie vis naujoms mokinių kartoms, teikdami viltį, kad tokie  rūstūs išbandymai nebepasikartos.

Vyksta svetainės atnaujinimo darbai.