Meniu Uždaryti

Projektai

Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 2016 m. spalio 24 d. pasirašė jungtinės veiklos sutartį įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija dalyvauja 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
2020 m. balandžio mėn. gimnazija gavo priemonių mokymui nuotoliniu būdu:

PavadinimasKiekis (vnt.)Vieneto kaina Eur su PVMSuma Eur su PVM
Planšetinis kompiuteris „Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)15186,342795,10
Nešiojamas kompiuteris HP 2501492,47492,47

Vykdant šį projektą gauta gamtos mokslų ir technologijų priemonių 1–4 kl. už 2666,84 Eur, 5–8 kl. už 4398,35 Eur.
Šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.

Nuo 2017 m. spalio 25 d. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija vykdo projektą „Keramika grįžta į Didžiasalį“, kuris finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (4252,30 Eur) bei Lietuvos valstybės biudžeto (750,40 Eur) lėšomis. Paramos suma: 5002,70 Eur Gimnazijos įnašas: 1250,68 Eur.
Projekto tikslas – atkurti ir tęsti keramikos dirbinių gamybos tradiciją Didžiasalyje bei pristatyti ją krašto bendruomenei.
Projekto uždaviniai:

  • Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje įrengti šiuolaikines molines keramikos dirbtuves.
  • Organizuoti edukacinius keramikos renginius 3 skirtingų amžiaus grupių projekto dalyviams.
  • Organizuoti tradicinę vakaronę bendruomenei ir skirti ją šio krašto molio dirbimo tradicijos bei projekto pristatymui.

Projekto rezultatai:

  • Gimnazijos parengtose patalpose įrengtos keramikos dirbtuvės.
  • Organizuoti 6 edukaciniai renginiai keramikos dirbtuvėse.
  • Organizuota  tradicinė vakaronė krašto bendruomenei.

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ( Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).
Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.
Sprendžiant įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problemą, vykdoma projekto veikla žemų pasiekimų mokinių ugdymo organizavimo kokybei gerinti.
 Šios veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.
Remiantis mokinių ugdymosi rezultatų ir socialinio ekonominio konteksto situacijos analize, suderinus atrankos kriterijus su ŠMSM, šio projekto veiklų vykdymui atrinktos 47 mokyklos iš 20 savivaldybių.
Pasitelkta konsultantų komanda padeda atrinktoms mokykloms įsivardyti stiprintinas sritis, parengti veiksmų planus ir juos įgyvendinti.
Įgyvendinimo rezultatų pagrindu iki 2021 m. rugpjūčio mėn. bus parengti ugdymo turinio organizavimo modeliai, kurie projekto mokyklose buvo veiksmingi, pagerino mokinių rezultatus, vedė į pažangą. Taip pat bus parengti modelių aprašai ir jų taikymo praktinis vadovas, kurie bus skirti mokykloms, norinčioms kurį nors modelį taikyti savo praktikoje.
Vadove, šalia modelių bruožų ir taikymo specifikos, bus pateikta praktinė informacija apie mokinių patiriamų mokymosi sunkumų ir/ar žemų pasiekimų esminių priežasčių atpažinimą.

„Erasmus +“ KA2 bendrojo ugdymo tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas „Every Drop Counts” (Kiekvienas lašas svarbus).

Projekto partneriai:
LIETUVA: Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija
ČEKIJA: „Stredni prumyslovaskola chemichka Pardubice
LATVIJA: „Malpils novada vidusskola“
ISPANIJA: IES Virgen de Guadalupe
LENKIJA: Zespol Szkol Spolecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10“ w Bialymstoku
ITALIJA: I.I.S.VIA EMERY 97, ROMA

TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI KIEKVIENOJE MOKYKLOJE:
10/2019 We need to start now to create the future- Čekija (planuojama vykti: 2 mokytojai)
02/2020 Future belongs to all of us – Ispanija (4 mokiniai ir 2 mokytojos)
04 or 05/2020 Water works for us. How can we help? – Latvija (4 mokiniai 2 mokytojos)
09/2020 Become a curious explorer – Lenkija (4 mokiniai ir 2 mokytojai)
10/2020 Experimental discoveries – Čekija (4 mokiniai ir 2 mokytojai)
03/2021 If a drop is missing, the sea is smaller- Italija (4 mokiniai ir 2 mokytojai)
05/2021 Our future is in the water – Lietuva (20 mokinių ir 8 mokytojai)

VIETINĖ VEIKLA:
Vanduo ir menas. Edukacinė programa „Tapyba ant vandens” (darželinukai – 4 klasė)
Vanduo ir istorija: švietimo programa, vykdoma autentiškame restauruotame Lietuvos prekybos laive „Vytinė”, kur mokiniai sužino apie XVa.
Vanduo ir fizika: „Vilniaus vandenys“ – švietimo programa apie vandens tiekimo objektų technologinių procesų valdymo sistemą (6–10 kl.).
Darželio ir mokinių (9–10 klasių) parengta ir vedama kūrybinė veikla
Vanduo ir amatai: fraktalų kūrimas iš natūralios medžiagos (5–10 klasės).
Vanduo, vanduo visur! Vandens diena mokykloje (darželis – 10 kl.).

Čia galite susipažinti su projekto dienoraščiu

Projekto koordinatorė Lenie Drūteikienė tel. +37067825032, el. paštas leniedruteikiene@gmail.com

Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ( Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001). Projekto trukmė: 2018 m. gegužės 31 d. – 2022 m. gegužės 30 d.
Mūsų gimnazija dalyvauja šio projekto 1.3 veikloje: Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas. 
Šios veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelį mokinių pasiekimams gerinti. Į projektą įsitraukėme nuo 2020 m. rugsėjo. Gimnazijoje suburta darbo grupė nutarė pasirinkti tikslinę grupę: penktokus.  Nusistatyta darbo kryptis: geras savęs pažinimas – paskata penktokams siekti asmeninės pažangos stiprinant mokymosi motyvaciją. Išsikeltas konkretus  tikslas: padėti penktokams geriau pažinti savo stiprybes ir silpnybes, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. Tam turėjo tarnauti ir klasės vadovo darbas, ir atsakingo už ugdymą karjerai mokytojo bei spec.pedagogo pagalba. Į veiklas aktyviai įsitraukė ir mokinių tėvai.
Be abejo, svarbiausia mokinių veikla gimnazijoje – pamokos. Tad kitas svarbus uždavinys – tobulinti pamokos struktūrą, stiprinant išmokimo stebėjimą ir vertinant kiekvieno mokinio įsitraukimą į darbą. Štai čia mūsų laukė nemenki iššūkiai: spalio pradžioje į penktą klasę atvyko mokinys iš Jungtinės Karalystės, visai nekalbantis lietuviškai. Iki rudens atostogų lyg ir pavyko susidėlioti jo individualų ugdymo planą, pradėti projekto veiklas, o po  atostogų perėjome į nuotolinį mokymą su visais kaimo mokyklai neišvengiamais sunkumais (kažkur nėra interneto arba ryšys labai prastas, šeimoje daug vaikų, o kompiuteris tik vienas ir t.t.).  Taigi nuotolinis mokymas gerokai apsunkino tiek bendrą gimnazijos darbą, tiek projekto vykdymą. Žinoma, vyko suplanuoti susitikimai su projekto vadovais, vyko ir mūsų veiklos: pokalbiai su mokiniais, rezultatų analizė su tėvais, mokytojais, bet vis dėlto gyvas bendravimas yra niekuo nepakeičiamas. Kada buvo leista grįžti prie kontaktinio mokymo, reikalai pagerėjo. Mokslo metus penktokai baigė be nepatenkinamų pažymių. Labiausiai džiugina mokinių tolerancija ir mokytojų kolegiškumas, tai, kad naujokas, esantis ryškiai kitoks, klasėje pritapo, jis nori eiti į mokyklą, kad klasės draugai stengiasi jam padėti. Džiugina ir mokinių pasiekta pažanga, kuri ne visada pažymiu pamatuojama.
Šeštoje klasėje savęs pažinimas ir gilinimasis į savo gabumų atpažinimą tęsiasi. Mokiniai skatinami dalyvauti įvairiose veiklose, glaudžiai bendradarbiaujama su mokinių tėvais. Didelė klasės tėvų dalis ir visi klasių vadovai šiais mokslo metais dalyvavo  projekto mokymuose  „Kaip svarbu mylėti ir padėti vaikams, ką gali padaryti tėvai, kad vaikams padėtų susivokti, kas ir kodėl svarbu, kad būtų mokyklos partneriais ir pagalbininkais“.