Meniu Uždaryti

Projektai

Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 2016 m. spalio 24 d. pasirašė jungtinės veiklos sutartį įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija dalyvauja 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
2020 m. balandžio mėn. gimnazija gavo priemonių mokymui nuotoliniu būdu:

PavadinimasKiekis (vnt.)Vieneto kaina Eur su PVMSuma Eur su PVM
Planšetinis kompiuteris „Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE“ (2019)15186,342795,10
Nešiojamas kompiuteris HP 2501492,47492,47

Vykdant šį projektą gauta gamtos mokslų ir technologijų priemonių 1–4 kl. už 2666,84 Eur, 5–8 kl. už 4398,35 Eur.
Šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.

Nuo 2017 m. spalio 25 d. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija vykdo projektą „Keramika grįžta į Didžiasalį“, kuris finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (4252,30 Eur) bei Lietuvos valstybės biudžeto (750,40 Eur) lėšomis. Paramos suma: 5002,70 Eur Gimnazijos įnašas: 1250,68 Eur.
Projekto tikslas – atkurti ir tęsti keramikos dirbinių gamybos tradiciją Didžiasalyje bei pristatyti ją krašto bendruomenei.
Projekto uždaviniai:

  • Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje įrengti šiuolaikines molines keramikos dirbtuves.
  • Organizuoti edukacinius keramikos renginius 3 skirtingų amžiaus grupių projekto dalyviams.
  • Organizuoti tradicinę vakaronę bendruomenei ir skirti ją šio krašto molio dirbimo tradicijos bei projekto pristatymui.

Projekto rezultatai:

  • Gimnazijos parengtose patalpose įrengtos keramikos dirbtuvės.
  • Organizuoti 6 edukaciniai renginiai keramikos dirbtuvėse.
  • Organizuota  tradicinė vakaronė krašto bendruomenei.

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ( Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).
Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.
Sprendžiant įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problemą, vykdoma projekto veikla žemų pasiekimų mokinių ugdymo organizavimo kokybei gerinti.
 Šios veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.
Remiantis mokinių ugdymosi rezultatų ir socialinio ekonominio konteksto situacijos analize, suderinus atrankos kriterijus su ŠMSM, šio projekto veiklų vykdymui atrinktos 47 mokyklos iš 20 savivaldybių.
Pasitelkta konsultantų komanda padeda atrinktoms mokykloms įsivardyti stiprintinas sritis, parengti veiksmų planus ir juos įgyvendinti.
Įgyvendinimo rezultatų pagrindu iki 2021 m. rugpjūčio mėn. bus parengti ugdymo turinio organizavimo modeliai, kurie projekto mokyklose buvo veiksmingi, pagerino mokinių rezultatus, vedė į pažangą. Taip pat bus parengtas modelių aprašai ir jų taikymo praktinis vadovas, kuris bus skirtas mokykloms, norinčioms kurį nors modelį taikyti savo praktikoje.
Vadove, šalia modelių bruožų ir taikymo specifikos, bus pateikta praktinė informacija apie mokinių patiriamų mokymosi sunkumų ir/ar žemų pasiekimų esminių priežasčių atpažinimą.

„Erasmus +“ KA2 bendrojo ugdymo tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas „Every Drop Counts” (Kiekvienas lašas svarbus).

Projekto partneriai:
LIETUVA: Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija
ČEKIJA: „Stredni prumyslovaskola chemichka Pardubice
LATVIJA: „Malpils novada vidusskola“
ISPANIJA: IES Virgen de Guadalupe
LENKIJA: Zespol Szkol Spolecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10“ w Bialymstoku
ITALIJA: I.I.S.VIA EMERY 97, ROMA

TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI KIEKVIENOJE MOKYKLOJE:
10/2019 We need to start now to create the future- Čekija (planuojama vykti: 2 mokytojai)
02/2020 Future belongs to all of us – Ispanija (4 mokiniai ir 2 mokytojos)
04 or 05/2020 Water works for us. How can we help? – Latvija (4 mokiniai 2 mokytojos)
09/2020 Become a curious explorer – Lenkija (4 mokiniai ir 2 mokytojai)
10/2020 Experimental discoveries – Čekija (4 mokiniai ir 2 mokytojai)
03/2021 If a drop is missing, the sea is smaller- Italija (4 mokiniai ir 2 mokytojai)
05/2021 Our future is in the water – Lietuva (20 mokinių ir 8 mokytojai)

VIETINĖ VEIKLA:
Vanduo ir menas. Edukacinė programa „Tapyba ant vandens” (darželinukai – 4 klasė)
Vanduo ir istorija: švietimo programa, vykdoma autentiškame restauruotame Lietuvos prekybos laive „Vytinė”, kur mokiniai sužino apie XVa.
Vanduo ir fizika: „Vilniaus vandenys“ – švietimo programa apie vandens tiekimo objektų technologinių procesų valdymo sistemą (6–10 kl.).
Darželio ir mokinių (9–10 klasių) parengta ir vedama kūrybinė veikla
Vanduo ir amatai: fraktalų kūrimas iš natūralios medžiagos (5–10 klasės).
Vanduo, vanduo visur! Vandens diena mokykloje (darželis – 10 kl.).

Čia galite susipažinti su projekto dienoraščiu

Projekto koordinatorė Lenie Drūteikienė tel. +37067825032, el. paštas: leniedruteikiene@gmail.com

Vyksta svetainės atnaujinimo darbai.