Meniu Uždaryti

Administracinė informacija

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos nuostatai

Vadovo metinės veiklos ataskaita

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis už 2020 m.

Pareigybės

pavadinimas

Pareigybių

skaičius

2020-01

I

ketvirtį

II

ketvirtį

III

ketvirtį

IV

ketvirtį

Direktorius 1 *      
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 *      
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 *      
Mokytojas 18,29 1363,89      
Bibliotekininkas 0,60 *      
Specialusis pedagogas 0,85 *      
Logopedas 0,80 *      
Socialinis pedagogas 0,50 *      
Vyriausiasis buhalteris 1 *      
Raštinės administratorius 1 *      
Vairuotojas 1 *      
Kompiuterininkas 0,50 *      
Stalius 1,00 *      
Elektrikas 0,20 *      
Santechnikas 0,30 *      
Vyriausiasis virėjas 1,00 *      
Virėjas 1,00 *      
Kiemsargis 1,00 *      
Virtuvės pagalbinis darbininkas 1,00 *      
Pastatų priežiūros darbininkas 0,40 *      
Valytojas 5,50 MMA      

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2019 m.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis
Direktorius 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 *
Mokytojas 16,60 1375,79
Bibliotekininkas 0,60 *
Specialusis pedagogas 0,85 *
Logopedas 0,80 *
Socialinis pedagogas 0,50 *
Vyriausiasis buhalteris 1 *
Raštinės administratorius 1 *
Vairuotojas 1 *
Kompiuterininkas 0,50 *
Stalius 1,00 *
Elektrikas 0,60 *
Santechnikas 0,30 *
Vyriausiasis virėjas 1,00 *
Virėjas 2,00 672,54
Kiemsargis 1,00 *
Virtuvės pagalbinis darbininkas 1,00 *
Mokyklos budėtojas 1,00 *
Valytojas 5,25 MMA

„VW Transporter“, valstybinis numeris DCU 000