Meniu Uždaryti

Administracinė informacija

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos nuostatai

Vadovo metinės veiklos ataskaita

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaita

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis už 2022 metus

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2022 m. 01 mėn. Vidutinis darbo užmokestis Pareigybių skaičius 2022 m. 12 mėn. Vidutinis darbo užmokestis
Direktorius 1,00 * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 * 1 *
Mokytojas 36,31 1502,78 29,7 1586,75
Bibliotekininkas 1,02 904,13 0,8 *
Specialusis pedagogas 1,67 1506,35 0,85 *
Logopedas 1,16 1456,17 1,25 2099,46
Socialinis pedagogas 1,50 1316,88 1,5 1461,88
Vyriausiasis buhalteris 1,00 * 1 *
Raštinės administratorius 1,00 * 1 *
Raštvedys 1,00 * 1 *
Auklėtojo padėjėjas 1,00 * 4,75 1013,60
Vairuotojas 4,00 858,90 4 983,51
Kompiuterininkas 1,00 * 1 *
Stalius 1,00 * 1 *
Elektrikas 1,20 854,75 0,95 *
Santechnikas 0,80 * 0,8 *
Dietistas     0,5 *
Vyriausiasis virėjas 3,00 847,25 1 *
Virėjas 3,00 836,33 4 959,76
Kiemsargis 3,00 MMA 4 MMA
Virtuvės pagalbinis darbininkas 1,00 * 1 MMA
Pastatų priežiūros darbininkas 1,90 MMA 1,9 MMA
Valytojas 14,00 MMA 12,5 MMA
Kūrikas 4,00 1050,48 4 1258,40

„VW Transporter“, valstybinis numeris DCU 250