Meniu Uždaryti

Dar vienas Algirdo laimėjimas

Birželio mėnesį vyko IX Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“, skirto archeomitologės Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti, nacionalinis ratas. Kaip ir vietiniai, regioniniai ratai, jis rengtas nuotoliniu būdu. Regioninių ratų koordinatoriai dalyvių filmuotą medžiagą pateikė nacionalinio rato organizatoriams – Kauno tautinės kultūros centrui. Pasakotojus vertino Aida Čižikaitė, kalbininkė, nepriklausoma tarmių tyrėja, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytoja; Gražina Kadžytė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus mokslo darbuotoja, etnologė, radijo laidų vedėja; Lina Balčiūnienė, Druskininkų kultūros centro etnografė, Lietuvos pasakotojų konkurso „Žodzis žodzį gena“ koordinatorė, folkloro konsultantė, folkloro ansamblio „Stadalėlė“ vadovė. Taip pat vertinimo komisijose dalyvavo Vida Šatkauskienė (vertinimo komisijos pirmininkė), muzikologė, LNKC direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veikloms; Jūratė Šemetaitė, konkurso koordinatorė, muzikologė, LNKC Etninės kultūros skyriaus vedėja.
Labia smagu, kad mūsų pasakotojas IIg klasės mokinys Algirdas Pauliukėnas tapo šio konkurso diplomantu. Apdovanojimų šventė vyks liepos 10 d. Vilniaus Bernardinų sode. Algirdą konkursui paruošė mokytoja Skaidrė Pauliukėnienė. Sveikiname ir džiaugiamės!

Pradinukų mokslo metų užbaigimo šventė

„Aidi  jis kas metai. Neišvengiamai ateina, kaip pavasaris, žolė, triukšmas paukščių lizduose. Ateina kas metai, bet vis kitiems. Būna vienintelis, į nieką nepanašus“.
Birželio 16 dieną vyko 1–4 klasių mokslo metų užbaigimo šventė. Ją pradėjo mokyklos direktorė E. Sekonienė,  pasidžiaugdama  pradinukų pasiekimais. Ji apdovanojo labai gerai ir gerai mokslo metus baigusius, aktyviai dalyvavusius nepamokinėje veikloje ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų pradinukus. Šventę užbaigė mūsų mokyklos mokinių koncertas: mažieji pirmokėliai deklamavo eilėraščių posmus, prasidedančius įvairiomis raidėmis, dainavo ir džiaugėsi, kad jau pažįsta visas raides, gali skaityti, o skaitydami – daug ką sužinoti.  Trečiokai sveikino vasarą šokiu, o ketvirtokai deklamavo eiles apie prabėgusius metus pradžios mokykloje. Padėkos žodžius pirmajai mokytojai L. Račkauskienei tarė ketvirtokų tėveliai. Antrokai dar kartą priminė, kaip reikia elgtis, kad atostogos teiktų džiugias akimirkas. Skambiomis  dainomis (paruošė mokytoja V. Sinkevič) pradinukai atvėrė kelią į ilgai lauktas, miškais ir ežerais kvepiančias vasaros atostogas, per kurias galima bent trumpam pamiršti mokyklinius suolus, vadovėlius, giliai įkvėpti vasara kvepiančio oro ir leisti sau ilsėtis.
Tikimės, kad pailsėję rugsėjį vaikai į mokyklos suolus grįš kupini noro įgyti dar daugiau žinių ir informacijos, patirti bendravimo džiaugsmą.
Gražios vasaros ir iki susitikimo rudenį!

Šalies etapo biologijos olimpiada

Praėjusi didelę atranką, į šalies jaunųjų biologų (5-8 klasių) olimpiadą buvo pakviesta mūsų penktokė Jurgita Pauliukėnaitė. Šalies etape iš 62 dalyvių ji užėmė 4 vietą. Mergaitės mokytojas Kęstutis Vaitkevičius. Sveikiname su puikiu rezultatu!

Pradinukai auga skaitydami

Visus mokslo metus vyko projektas „Augu ir skaitau“, kurio tikslas ugdyti ir propaguoti skaitymo kultūrą, skatinti domėjimąsi knygomis. Skaitymo įprotį ir domėjimąsi knygomis reikia ugdyti vaikystėje. Tik taip išauginsime sveikus, visaverčius, tikrąsias vertybes puoselėjančius žmones.
Birželio 15 dieną pradinių klasių mokytojos D. Sulienė, D. Misienė, I. Rožickienė, L. Račkauskienė pasidalino gerąja patirtimi su rajono pradinių klasių mokytojais, kaip sekėsi įgyvendinti projekto tikslus. Pirmokai su mokytoja D. Suliene visus mokslo metus skaitė V. Tamulaičio knygą „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“, aptarė veikėjus, analizavo įdomiausius įvykius, o pabaigę skaityti nupiešė didžiulį skruzdėlyną. Kadangi išmoko abėcėlę, tai aplankė gimnazijos biblioteką, su bibliotekininke G. Jurgelėniene apžiūrėjo knygų karalystę ir savarankiškai išsirinko knygutes. Antrokai su mokytoja D. Misiene skaitė V. Petkevičiaus „Gilės nuotykiai Ydų šalyje“ ir kartu su pagrindiniu veikėju nenuorama Gile „keliavo“ knygos puslapiais, kūrė vaidybines situacijas ir braižė, kirpo bei piešė pačių sukurtą dėlionę. Trečiokai su mokytoja I. Rožickiene surengė A. Lindgren knygų savaitę: skaitė ištraukas, nurašinėjo įdomiausias citatas ir sukūrė įdomų plakatą. O perskaitę pasakas, „pasodino“ pasakų medį su labiausiai patikusiais veikėjais. Ketvirtokai su mokytoja L.Račkauskiene skaitė knygas įvairiose erdvėse, keliavo į Ignalinos r. Didžiasalio bibliotekos filialą, kur pristatė T. Dirgėlos knygą „Benas–sapnų siuvėjas“, atsakinėjo į viktorinos klausimus, kuriuos paruošė bibliotekininkė G. Jurgelėnienė. Ketvirtokai mokėsi skaityti interaktyvią literatūrą bei priėmė vasaros iššūkį: prižadėjo perskaityti pasirinktas knygas ir į penktą klasę sugrįžti paaugę naujomis žiniomis bei atradimais.
Projektas baigėsi, bet juk skaitymas–be galo svarbi  gyvenimo dalis ir „niekas kitas taip nesužadina vaiko vaizduotės, kaip knyga. Pamatykime džiaugsmą vaiko akyse, kaip jis perskaito pirmąjį žodį ir į rankas pasiima pirmąją knygutę“. (A. Lindgren)
Informaciją parengė mokytoja Danutė Misienė

Paminėta Gedulo ir vilties diena

Šiemet Lietuva mini liūdną sukaktį: prieš 80 metų birželio 14 d. prasidėjo masiniai taikių gyventojų trėmimai į Sibirą. Mūsų gimnazijos pradinukai su savo mokytojomis, istorijos mokytoja Danguole Mikulėniene ir IKSC Didžiasalio skyriumi surengė šiltą ir prasmingą šios sukakties minėjimą gimnazijos kiemelyje. Į renginį atėjo žilagalviai tremtiniai: Geroldas Voldemaras ir jo sesuo, gera gimnazijos bičiulė Gražina Voldemaraitė, kuri dvylikametė  būdama liko neištremta ir aštuonerius metus vargo be šeimos, glausdamasi tai pas vienus, tai pas kitus giminaičius. „Penki šeimos nariai taip ir mirė Sibire, “ – prasitarė ponia Gražina.
Prasmingai renginyje skambėjo liūdnos tremtinių dainos, atliekamos mokytojų Valentinos Sinkevič ir Dalios Sulienės. Mokytoja Danguolė Mikulėnienė priminė skaudžius faktus: iš viso per visus tremties metus iš Lietuvos prievarta išvežta per 130000 žmonių. Tikrus liudijimus apie tremtinių gyvenimą paskaitė visų klasių mokiniai. Daug ten sunkiai suprantamų pradinukams žodžių. Gerai, kad jie tik knygose surašyti ir vaikams netenka savo kailiu tokių dalykų patirti. Bet prisiminti reikia. Neatsitiktinai šių metų minėjimo simboliu pasirinktas gyvybės medis, kurio maketus mokiniai buvo pasigaminę. Jie, vaikai,  kaip tie žaliuojantys lapai, mūsų visų ateitis. Gražu buvo žiūrėti, kaip savo medžius mažieji susmaigstė prie abiturientų per paskutinį skambutį pasodintų medelių. O minėjimo pabaigoje kiekviena klasė paraginta apkabinti tikrą prie gimnazijos žaliuojantį medį ir pasisemti iš jo stiprybės: Vieniems teko liepa, kitiems klevas, ąžuolas ar beržas. Teošia jie vis naujoms mokinių kartoms, teikdami viltį, kad tokie  rūstūs išbandymai nebepasikartos.

Suvesti dar vieno respublikinio konkurso rezultatai

Paskelbti 21-ojo nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatai. Šiais metais jame dalyvavo 768 mokiniai iš Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje. 5-12 klasių moksleiviai savo darbuose  įprasmino dramatišką XX amžiaus šalies istoriją: tai tremtys, holokaustas, partizaninis karas, neginkluotas pasipriešinimas, Sausio 13-osios įvykiai.
Šiame konkurse taip pat nuolat dalyvauja ir mūsų gimnazijos mokiniai. Džiaugiamės, kad IIg klasės mokinio Algirdo Pauliukėno rašinys „Mažoji ryšininkė“ laimėjo trečią vietą, o filmas „Antanų miško partizanai“, kurtas Algirdo, jo bendraklasio Edvino Veličkos ir penktokės Jurgitos Pauliukėnaitės, įvertintas I laipsnio diplomu. Filmo kūrėjus konsultavo mokytoja Skaidrė Pauliukėnienė ir Juozas Navickas. Sveikiname ir linkime tolesnės kūrybinės sėkmės!

Pradinukai smagiai sportavo

Birželio 7 d. vyko 1–4 klasių vasaros sporto šventė, kurią surengė pradinių klasių mokytojos, joms talkininkavo spec. pedagogė R. Spėčiuvienė ir soc. pedagogė S. Baranauskienė.
Saulėtą rytą pradinukai išsirikiavo stadione ir aktyviai mankštinosi. Vėliau mokiniai rungtyniavo linksmosiose estafetėse ir išbandė jėgas 30 metrų bėgime. Šventės metu vyravo puiki nuotaika, pozityvi energija, patirtos sėkmės džiaugsmas.
Sporto šventę vainikavo kūrybinis darbas „Sportininkas“, kurį vaikai atliko naudodami maistinę aliuminio foliją.
Kiekviena klasė buvo apdovanota padėkos raštu ir balionais.

Nudžiugino respublikinis „Tarmių lobynų“ konkursas

2021 m. šis kasmetinis konkursas vyko nuotoliniu būdu, kaip ir daugelis kitų. Mūsų gimnazija jau daugelį metų jame sėkmingai dalyvauja. Tarmę puoselėjančius mokinius nuolat ugdo mokytoja Skaidrė Pauliukėnienė. Šių metų konkursui iš visos šalies nusiųsti 142 vaizdo įrašai su mokinių pasirodymais. Atlikėjus vertino Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojos dr. Violeta Meiliūnaitė ir dr. Aurelija Gritėnienė. Vertinimo kriterijai: tarmės grynumas, pasirinkto kūrinio turinys, mokinio artistiškumas. Džiaugiamės, kad 5-8 klasių grupėje penktokė Jurgita Pauliukėnaitė laimėjo III vietą, o 9-12 klasių grupėje Algirdas Pauliukėnas buvo antras. Sveikiname ir mokinius, ir mokytoją!

Abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis

Lietinga ir šalta gegužė maloningai šyptelėjo dvyliktokams, jų tėvams ir visai gimnazijos bendruomenei, padovanodama nors ir nelabai šiltą, bet giedrą paskutinio skambučio dieną. Laikydamiesi ilgametės tradicijos, abiturientai smagiai ankstyvą rytą prižadino visus mokytojus ir pavaišino kava, o nuo 9 val. rinkosi į mokyklą. Čia gėlėmis vienuoliktokų išpuoštoje klasėje su klasės vadove Nijole Berdikšliene aptarę dienotvarkę, mokiniai su tėvais išvyko į Tverečiaus bažnyčią, kur klebonas Antanas Domeikis aukojo šv. Mišias. Grįžę jie turėjo paskutines pirmosios mokytojos ir klasės vadovės pamokas. O jau  vidurdienį pagal visas karantino taisykles į šventinį gimnazijos kiemelį susibūrė mokytojai, tėvai bei kiti palaikantieji, su savo mokytoja atstraksėjo linksmi pirmokai, ir galų gale į jiems paruoštas vietas iškilmingai žengė šventės kaltininkai. Per mokslo metus prakutę pirmokai drąsiai žėrė linkėjimus ir dainelę padainavo,  o tada prasidėjo oficialioji dalis. Džiugu, kad visiems abiturientams leista laikyti pasirinktus brandos egzaminus. Tai paskelbusi direktorė Elena Sekonienė tarė šiltą sveikinimo žodį, pasidžiaugė gabios, aktyvios klasės mokymosi ir kitokios veiklos rezultatais. Dvi mokinės: Goda Čepulytė ir Miglė Kapliukaitė – gavo gimnazijos medalius už puikų mokymąsi. Šios merginos pastaraisiais metais nuolat būdavo ir rajono talentų dvidešimtuke. Tarp pluošto padėkų už gerą pasirodymą įvairiausiose rajono olimpiadose Godai įteikta ir Švietimo ir mokslo ministerijos padėka už puikų pasirodymą respublikiniame Jaunųjų filologų konkurse, o Miglei – sertifikatas apie dalyvavimą gamtos mokslų ir fizikos konferencijoje Vilniaus universitete.   Gerai mokslo metus užbaigė Paula Gimbickaja, Markas Sinkevič, Kotryna Tumanovaitė, Greta Vasiljevaitė, Aurimas Vitėnas, Ieva Gruzdytė. Pastarajai įteiktas ir aukso medalis bei diplomas už pirmąją vietą respublikiniame Jaunųjų filologų konkurse.
Kiekvienam abiturientui padėkota, pasidžiaugta kiekvieno indėliu į mokyklos bei klasės gyvenimą. Gražiausius žodžius išeinantiems skyrė ir renginio svečiai: Didžiasalio ir Tverečiaus seniūnai,  Tverečiaus pasienio užkardos atstovai. Jautriai kalbėjo pirmoji mokytoja Liudmila Račkauskienė  ir abiturientų vadovė Nijolė Berdikšlienė. IIIg klasės mokiniams perduotas simbolinis mokyklos raktas. O žodžio tarti išėję tėvai su Valentina Sinkevič uždainavę „Paskutinį skambutį“ tramdė džiaugsmo ir graudulio ašaras. Greit abiturientai tiesiog skendo gėlių jūroje ir savo bendroje kalboje šiltai padėkojo ne tik mokytojams, bet ir gimnazijos techniniam personalui, virėjoms –  visiems, kurie dvylika metų buvo šalia, rūpinosi, šalia kurių užaugta ir pasiruošta savarankiškam gyvenimui. Gero vėjo jūsų burėms, abiturientai!

Vyksta svetainės atnaujinimo darbai.