Meniu Uždaryti

2005–2010

2005-2006 m. m.

Respublikiniuose bei zoniniuose renginiuose:

 • Trečia vieta Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio kalnų dviračių kroso (MTB komandinėse) finalinėse varžybose ( 4 mergaitės, mokyt. G. Skunčikas).
 • Padėka 12 klasės mokiniui Virginijui Skrebutėnui ir jį rengusiai mokytojai už dalyvavimą konkurse ,,Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ ( mokyt. M. Misiūnienė).
 • Padėka Ievai Motiejūnaitei, rašiusiai rašinį tema ,,Mano kelio šviesuliai“. Bronei Buivydaitei – Tyrų dukteriai atminti ( Anykščių literatūriniai muziejai“ ( Mokyt. N. Keraitienė).
 • Padėka Elenai Smilginaitei ir Julijai Ciunel už dalyvavimą konkurse ,,Atraskime humanitarinę teisę“.
 • Projekto ,,Vandens išteklių išsaugojimas ateities kartoms“ 3 laimėtojai ( rašinio, piešinio, fotografijos. Mokyt. N. Bielinienė, D. Pajedienė, J. Čepulienė).
 • Padėka Ievai Motiejūnaitei už dalyvavimą Respublikiniame 38-ajame filologų konkurse.
 • 3 diplomai už dalyvavimą respublikiniame konkurse ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ (mokyt. S. Panavienė)
 • III laipsnio diplomas 8 kl. mokinei Ievai Motiejūnaitei už 3 vietą Tarptautinio epistolinio rašinio konkurse. (mokyt. N. Keraitienė).
 • Trečioji vieta už dainą konkurse ,,Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių istorija“. Mergaičių ansamblis. (mokyt. V. Sinkevič).
 • Antra vieta Kristinai Jurgelėnaitei ir Aurelijai Sekonaitei Nacionalinėje jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicijoje. ( mokyt. N. Keraitienė).
 • Agnė Panavaitė 2005 metų BEBRO konkurse užėmė 4 vietą. ( mokyt. S. Panavienė).
 • Padėka už dalyvavimą LMOF eilėraščio sportine tema konkurse ( E. Cibulskaitės eilėraštis publikuotas spec. rinkinyje)

Rajono renginiuose:

 • Antra vieta bendrojo lavinimo mokyklų mokinių žaidynėse.
 • Antra vieta rajono seniūnijų mokyklų mokinių žaidynių futbolo varžybose.
 • Antra vieta turizmo varžybose.
 • Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra“ 13 mokinių pateko į geriausių rajono mokinių dešimtukus pagal amžiaus grupes.
 • Pirma vieta ,,Šviesoforo“ varžybose.
 • Trečia vieta ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (5–6 kl.)  varžybose.
 • Du vaizduojamosios dailės laureatų diplomai.
 • Trečia vieta ,,Saugaus rato“ varžybose.
 • Devyni laureatų diplomai rajono mokinių kompiuterinių kūrybinių darbų konkurse ,,Mano pasaulio spalvos“ .
 • Antra vieta stalo teniso  (berniukų ir mergaičių) varžybose.
 • Antra vieta kvadrato ( mergaičių) varžybose.

Rajoninės olimpiados

 • Lietuvių kalbos – I-a ir III-ia vietos.
 • Matematikos 4 klasių komandinėje – III vieta.
 • Matematikos: I vieta – 2 mok, II vieta-1 mok., III vieta-2 mok.
 • Biologų – II vieta .
 • Jaunųjų informatikų – I vieta , II vieta .
 • Fizikos – III vieta-2 mok., I vieta – 2 mok.
 • Chemikų – II vieta, III vieta .
 • Geografijos – III vieta.
 • Istorijos- II vieta.
 • Technologijų –II vieta, III vieta.
 • Rašinio konkurse ,,Mes prieš AIDS“ -1 vieta.
 • Piešinio konkurse ,,Mes prieš AIDS“ – 3 vieta
 • Dainos konkurse ,,Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių istorija“ I vieta (mergaičių ansamblis).
 • Konkurse ,,Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ I vieta.

2006–2007 m. m.

Eil. nr.Mokinio vardas, pavardėKlasėRenginysVieta
 1Aušra Žemaitytė12Matematikos olimpiada3
 2Elena Smilginaitė11Matematikos olimpiada3
 3Gintarė Kapliukaitė5Matematikos olimpiada2
 4Liveta Palunkiškytė5Matematikos olimpiada3
 5Aistė Ramelytė7aMatematikos olimpiada2
 6Justina Petrovaitė8Matematikos olimpiada3
Vitalij Oliochno10bMatematikos olimpiada2
 8Rasa Sekonaitė11Vokiečių k. olimpiada1
 9Deividas Jemeljanovas6Jaunųjų geografų konkursas1
 10Aistė Ramelytė7aJaunųjų geografų konkursas1
 11Irmantas Mikulėnas7aJaunųjų geografų konkursas3
 12Erika Cibulskaitė8Jaunųjų geografų konkursas3
 13Nikolaj Kondratov7aDviračių kroso varžybos2
 14Ieva Petrovaitė7bDviračių kroso varžybos2
 15Kristina Sekonaitė11Biologijos olimpiada3
 16Viktoras Garšanovas4Kompiuterinių darbų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“2
17 Ina Panavaitė2Kompiuterinių darbų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“1
 18Regimantas Kapliukas3Kompiuterinių darbų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“2
 19Silvija Misiūtė2Kompiuterinių darbų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“3
 20Gintarė Kapliukaitė5Kompiuterinių darbų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“3
 21Agnė Panavaitė7aKompiuterinių darbų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“1
 22Vilma Keturkaitė12Kompiuterinių darbų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“1
 23Virgilijus Vinciūnas2Kompiuterinių darbų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“3
 24Ieva Motiejūnaitė10aDailės olimpiada1
 25Anastazija Skunčikaitė10bFizikos olimpiada2
 26Vitalij Oliochno10bFizikos olimpiada1
 27Vitalij Oliochno10bChemijos olimpiada1
 28Rasa Sekonaitė11Chemijos olimpiada3
 29Dmitrijus Skunčikas12Informatikos olimpiada2
 30Aušra Žemaitytė12Piešinių ir plakatų konkursas ,,Gyvenkime saugiai“1
 31Ernestina Savenkova3Piešinių ir plakatų konkursas ,,Gyvenkime saugiai“3
 32Gintarė Kapliukaitė5Piešinių ir plakatų konkursas ,,Gyvenkime saugiai“1
 33Ieva Motiejūnaitė10aPiešinių ir plakatų konkursas ,,Gyvenkime saugiai“1
 34Mantas Novikas10aLankstinukų konkursas ,,Mes prieš AIDS“1
 35Gintarė Kapliukaitė5Lietuvių kalbos olimpiada2
 36Gintarė Kapliukaitė5Lietuvos kredito unijos organizuotas piešinių konkursas ,,Mano svajonė“1
 37Virgilijus Vinciūnas2Lietuvos kredito unijos organizuotas piešinių konkursas ,,Mano svajonė“2
 38Vaidotas Seliukas2,,Šviesoforo“ varžybos1
 39Dinara Laurutėnaitė2,,Šviesoforo“ varžybos1
 40Edvilė Šimėnaitė3,,Šviesoforo“ varžybos1
 41Reginatas Kapliukas3,,Šviesoforo“ varžybos1
 42Tomas Želabovskis4,,Šviesoforo“ varžybos1
 43Samanta Šimėnaitė4,,Šviesoforo“ varžybos1
 44Erika Cibulskaitė8Konkursas ,,Išradingieji chemikai“2
 45Gytis Petronis8Konkursas ,,Išradingieji chemikai“2
 46Justina Petrovaitė8Konkursas ,,Išradingieji chemikai“2
 47Jevgenij Kibickij8Konkursas ,,Išradingieji chemikai“2
48 Denis Dorožko8Konkursas ,,Išradingieji chemikai“2
49 Jelizaveta Mikuckaja8Konkursas ,,Išradingieji chemikai“2
 50Justina Kardelytė6Mergaičių kvadrato varžybos3
 51Orinta Mikulėnaitė6Mergaičių kvadrato varžybos3
 52Giedrė Misiūnaitė6Mergaičių kvadrato varžybos3
 53Mintarė Palunkiškytė6Mergaičių kvadrato varžybos3
 54Teresė Šikšniutė5Mergaičių kvadrato varžybos3
 55Gintarė Kapliukaitė5Mergaičių kvadrato varžybos3
 56Liveta Palunkiškytė5Mergaičių kvadrato varžybos3
 57Miglė Zaleckaitė6Mergaičių kvadrato varžybos3
 58Giedrė Jurgelėnaitė4Mergaičių kvadrato varžybos3
 59Karolina Cibulskaitė5Mergaičių kvadrato varžybos3
 60Skaidrė Liulytė5Mergaičių kvadrato varžybos3
61 Sandra Šidlovskaitė5Mergaičių kvadrato varžybos3
62 Kristina Sekonaitė11,,Sveiko maisto mugė“, projektas ,,Gyventi sveikai“3
 63Rasa Sekonaitė11,,Sveiko maisto mugė“, projektas ,,Gyventi sveikai“3
 64Jurgita Gramolina11,,Sveiko maisto mugė“, projektas ,,Gyventi sveikai“3
 65Justina Makovskaja10b,,Sveiko maisto mugė“, projektas ,,Gyventi sveikai“3
 66Alina Talpa10a,,Sveiko maisto mugė“, projektas ,,Gyventi sveikai“3
 67Gintarė Kapliukaitė5Jaunųjų matematikų linksmųjų išradingųjų klubas1
 68Liveta Palunkiškytė5Jaunųjų matematikų linksmųjų išradingųjų klubas1
 69Orinta Mikulėnaitė6Jaunųjų matematikų linksmųjų išradingųjų klubas1
 70Skirmantas Bielinis6Jaunųjų matematikų linksmųjų išradingųjų klubas1
 71Agnė Ramelytė7aJaunųjų matematikų linksmųjų išradingųjų klubas1
 72Irmantas Mikulėnas7aJaunųjų matematikų linksmųjų išradingųjų klubas1
73 Justina Petrovaitė8Jaunųjų matematikų linksmųjų išradingųjų klubas1
 74Erika Cibulskaitė8Jaunųjų matematikų linksmųjų išradingųjų klubas1
 75Modestas Krasauskas9aStalo teniso varžybos1
 76Rimvydas Mačkinis9bStalo teniso varžybos1
 77Kęstutis Spėčius7aStalo teniso varžybos1
 78Skirmantas Bielinis6Stalo teniso varžybos1

MOKINIŲ LAIMĖJIMAI ZONINĖSE VARŽYBOSE IR KONKURSUOSE

Eil. nr.Mokinio vardas, pavardėKlasėRenginysVieta
1.Vaidotas Seliukas2,,Šviesoforo“ varžybos3
2.Dinara Laurutėnaitė2,,Šviesoforo“ varžybos3
3.Edvilė Šimėnaitė3,,Šviesoforo“ varžybos3
4.Reginatas Kapliukas3,,Šviesoforo“ varžybos3
5.Tomas Želabovskis4,,Šviesoforo“ varžybos3
6.Samanta Šimėnaitė4,,Šviesoforo“ varžybos3
7.Ieva Motiejūnaitė10aPiešinių ir plakatų konkursas ,,Gyvenkime saugiai“3
8.Aušra Žemaitytė12Piešinių ir plakatų konkursas ,,Gyvenkime saugiai“2

MOKINIŲ LAIMĖJIMAI  RESPUBLIKINIUOSE RENGINIUOSE

Eil. nr.Mokinio vardas, pavardėKlasėRenginysVieta
1.Agnė Panavaitė7aInformacinių technologijų konkursas ,,Bebras“2
2.Irmantas Mikulėnas7aInformacinių technologijų konkursas ,,Bebras“8
3.Justina Makovskaja10bKaimo vietovių mokyklų krepšinio varžybos3
4.Anastazija Skunčikaitė10bKaimo vietovių mokyklų krepšinio varžybos3
5.Ilona Dasiukevič10aKaimo vietovių mokyklų krepšinio varžybos3
6.Joginta Račkauskaitė9aKaimo vietovių mokyklų krepšinio varžybos3
7.Agnė Panavaitė7aKalėdinių ir naujametinių atvirukų konkursas ,,Žiemos fantazija“1
8.Ina Panavaitė2Kalėdinių ir naujametinių atvirukų konkursas ,,Žiemos fantazija“3
9.Ieva Motiejūnaitė10aInformatikos konkursas ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka“Diplomas už dalyvavimą
10.Vilma Keturkaitė12Informatikos konkursas ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka“Diplomas už dalyvavimą
11.Gintarė Kapliukaitė5Konkursas ,,Mein Klappbuch“Diplomas už dalyvavimą
12.Violeta Čirikaitė4Konkursas ,,Mein Klappbuch“Diplomas už dalyvavimą
13.Ligita Kulakauskaitė4Konkursas ,,Mein Klappbuch“Diplomas už dalyvavimą
14.Tomas Želavovskis4Konkursas ,,Mein Klappbuch“Diplomas už dalyvavimą
15.Deividas Kazakovas4Konkursas ,,Mein Klappbuch“Diplomas už dalyvavimą
16.AugustinasLukoševičius4Konkursas ,,Mein Klappbuch“Diplomas už dalyvavimą
17.Natalija Pronko4Konkursas ,,Mein Klappbuch“Diplomas už dalyvavimą
18.Giedrė Jurgelėnaitė4Konkursas ,,Mein Klappbuch“Diplomas už dalyvavimą
19.Elena Smilginaitė11Vilnijos draugijos kraštotyros darbų konkursas1
20.Ieva Černiauskaitė10aVilnijos draugijos kraštotyros darbų konkursas2
21.Gintarė Kapliukaitė5Vilnijos draugijos kraštotyros darbų konkursas3

2007–2008 m. m.

Eil. nr.Mokinio vardas, pavardėKlasėRenginysVieta
1.Irmantas Mikulėnas8aMatematikos olimpiada1
2.Anatolijus Senkevičius11Fizikos olimpiada1
3.Vitalij Oliochno11Fizikos olimpiada2
4.Vitalij Oliochno11Informatikos olimpiada1
5.Julija Ciunel12Istorijos  olimpiada2
6.Vitalij Oliochno11Matematikos olimpiada2
7.Justina Makovskaja11Matematikos olimpiada3
8.Justina Petrovaitė9Chemijos olimpiada2
9.Tomas Želabovskis5Matematikos olimpiada2
10.Viktoras Garšanovas5Matematikos olimpiada3
11.Gintarė Kapliukaitė6Matematikos olimpiada2
12.Olga Aleksejenko11Rusų k. olimpiada2
13.Justina Petrovaitė9Fizikų olimpiada3
14.Dovilė Misiūtė9Meninio skaitymo konkursas3
15.Agnė Panavaitė8aKompiuterinių  piešinių ir koliažų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“1
16.Agnė Ramelytė8aKompiuterinių  piešinių ir koliažų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“2
17.Aistė Ramelytė8aKompiuterinių  piešinių ir koliažų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“3
18.Dovilė Misiūtė9Kompiuterinių  piešinių ir koliažų konkursas ,,Mano pasaulio spalvos“2
19.Jelizaveta Mikuckaja9Smiginio taurės varžybos3
20.Gintarė Kapliukaitė6,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“2
21.Justina Petrovaitė9Technologijų olimpiada3
22.Gintarė Kapliukaitė6Jaunųjų geografų konkursas1
23.Aistė Ramelytė8aJaunųjų geografų konkursas3
24.Regimantas Kapliukas4Vaikų plastinių darbų parda ,,Angelas“Laureato diplomas
25.Gintarė Kapliukaitė6Vaikų plastinių darbų parda ,,Angelas“Laureato diplomas
26.Agnė Panavaitė8aVaikų plastinių darbų parda ,,Angelas“Laureato diplomas
27.Laura Paulavičiūtė8aVaikų plastinių darbų parda ,,Angelas“Laureato diplomas
28.Ieva Motiejūnaitė11Vaikų plastinių darbų parda ,,Angelas“Laureato diplomas
29.Gintarė Kapliukaitė6Jaunųjų talentų konkursasNugalėtojas
30.Vitalij Oliochno11Jaunųjų talentų konkursasNugalėtojas
31.Elena Smilginaitė12Jaunųjų talentų konkursasNugalėtojas
32.Karolis Čepulis11Šaudymo varžybos3

MOKINIŲ KOMANDINĖS PERGALĖS RAJONINIUOSE RENGINIUOSE

Eil. nr.RenginysVieta
1.,,Šviesoforo“ varžybos1
2.Jaunųjų geografų konkursas 7 kl.2
3.Jaunųjų geografų konkursas 8 kl.2
4.Rajono BLM moksleivių ,,Saugaus rato“ varžybos“2
5.9–11 klasių matematikos olimpiada2
6.Rajono kaimo mokyklų mokinių krepšinio 3 x 3 varžybos1
7.Teisinių žinių konkursas ,,Temidė“2
8.Vidurinių mokyklų mokinių sporto žaidynių lengvosios atletikos keturkovės varžybos3
9.Vidurinių mokyklų mokinių sporto žaidynių mažojo futbolo varžybos3
10.Vidurinių mokyklų mokinių stalo teniso varžybos3
11.BLM mokinių smiginio taurės merginų varžybos3
12.Vidurinių mokyklų sporto žaidynių ir šaškių varžybos3

MOKINIŲ LAIMĖJIMAI ZONINIUOSE IR  RESPUBLIKINIUOSE RENGINIUOSE

Eil. nr.Mokinio vardas, pavardėKlasėRenginysVieta
1.Elena Smilginaitė12Lietuvos mokinių 40-asis jaunųjų filologų konkursasŠMM III laipsnio diplomas
2.Ieva Černiauskaitė11Lietuvos mokinių 40-asis jaunųjų filologų konkursasŠMM pagyrimo raštas
3.Ina Panavaitė3Kalėdinių ir naujametinių atvirukų konkursas ,,Žiemos fantazija“3
4.Gintarė Kapliukaitė6Kalėdinių ir naujametinių atvirukų konkursas ,,Žiemos fantazija“3
5.Agnė Panavaitė8aKalėdinių ir naujametinių atvirukų konkursas ,,Žiemos fantazija“3
6.Dovilė Misiūtė9Informatikos konkursas ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka“Diplomas už dalyvavimą
7.Ieva Motiejūnaitė11Informatikos konkursas ,,Kompiuterinė Kalėdų pasaka“Diplomas už dalyvavimą
8.Vaikinų komanda Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių 3 x 3 krepšinio zoninės varžybos1
9.Vaikinų komanda Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių 3 x 3 krepšinio tarpzoninės varžybos3

2008–2009 m. m.

Eil.nr. Mokinio vardas, pavardėKlasėRenginysVieta
 1. Ieva Motiejūnaitė 12Rajoninė vaikų vaizduojamosios dailės parodaLaureatė
2.Irmantas Mikulėnas9Konkursas „Cheminė gėlė“„Chemiškiausia gėlė“
3.Agnė Panavaitė9Konkursas „Cheminė gėlė“„Chemiškiausia gėlė“
 4.Ieva Černiauskaitė12Filologų konkursasPadėka už puikų pasirodymą (deleguota į respublikinį konkursą)
5.Ieva Motiejūnaitė12Filologų konkursasPadėka už puikų pasirodymą (deleguota į respublikinį konkursą)
 6.Jurgita Spėčiūtė8Epistolinio rašinio konkursasPadėka už puikų pasirodymą (deleguota į respublikinį konkursą)
7.Aistė ir Agnė Ramelytės9Liaudies kūrybos atlikėjų konkursasPadėkos raštas
8.Dovilė Misiūtė10Liaudies kūrybos atlikėjų konkursasPadėkos raštas
9. Irmantas Mikulėnas, Dovilė Misiūtė, Orinta Mikulėnaitė, Jelizaveta Mikuckaja, Laura PaulavičiūtėMokyklos komandaTeisinių žinių konkursas „Temidė“ 2 vieta
10.Laura Šukytė3Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas1
11.Vaidas Seliukas 4Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas2
12.Ieva Seliukaitė2Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas3
13.Augustinas Lukoševičius6Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas1
14.Tomas Želabovskis6Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas2
15.Aistė Ramelytė9Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas1
16.Agnė Ramelytė9Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas1
17.Dovilė Misiūtė10Kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas2
18.Mokyklos komanda Chemijos konkursas „Ne tik apie orą“3

MOKINIŲ LAIMĖJIMAI RAJONINĖSE OLIMPIADOSE

Eil.nr.Mokinio vardas, pavardėKlasėRenginysVieta
1.Vitalij Oliochno12Informatikos olimpiada2
2.Vitalij Oliochno12Fizikos olimpiada1
3.Anatolijus Senkevičius12Fizikos olimpiada2
4.Irmantas Mikulėnas9Fizikos olimpiada3
5.Aistė Ramelytė9Fizikos olimpiada1
6.Agnė Ramelytė9Fizikos olimpiada2
7.Agnė Ramelytė9Chemijos olimpiada1
8.Aistė Ramelytė9Chemijos olimpiada2
9.Irmantas Mikulėnas9Chemijos olimpiada3
10.Tomas Želabovskis6Matematikos olimpiada1
11.Regimantas Kapliukas5Matematikos olimpiada2
12.Anatolijus Senkevičius12Matematikos olimpiada2
13.Ieva Černiauskaitė12Matematikos olimpiada2
14.Aistė Ramelytė9Matematikos olimpiada1
15.Agnė Ramelytė9Matematikos olimpiada2
16.Agnė Panavaitė9Matematikos olimpiada3
17.Irmantas Mikulėnas9Matematikos olimpiada3
18.Gintarė Kapliukaitė7Technologijų olimpiada1
19.Lina Gergelytė11Rusų kalbos olimpiada2
20.Anastasija Skunčikaitė12Istorijos olimpiada3
21.Ieva Motiejūnaitė12Dailės olimpiada3

2009–2010 m. m.

Eil. nr.Mokinio vardas, pavardėKlasėRenginysMokytojo pavardėVieta
1.       Dovilė Misiūtė11,,Mano pasaulio spalvos“S. Panavienė1
2.       Donatas Ramelis3,,Mano pasaulio spalvos“S. Panavienė1
3.       Aistė Ramelytė10,,Mano pasaulio spalvos“S. Panavienė2
4.       Algimantas Vitėnas2,,Mano pasaulio spalvos“S. Panavienė2
5.       Agnė Ramelytė10,,Mano pasaulio spalvos“S. Panavienė2
6.       Erikas Oliochno5,,Mano pasaulio spalvos“S. Panavienė3
7.       Ieva Seliukaitė4,,Mano pasaulio spalvos“S. Panavienė3
8.       Aistė Ramelytė10,,Mano pasaulio spalvos“S. Panavienė2
9.       Erikas Oliochno5Matematikos olimpiadaA. Savickienė3
10.   Eimantė Cibulskaitė6Matematikos olimpiadaA. Savickienė3
11.   Vaidotas Seliukas5Matematikos olimpiadaA. Savickienė1
12.   Aistė Ramelytė10Matematikos olimpiadaR. Šimonėlis1
13.   Irmantas Mikulėnas10Matematikos olimpiadaR. Šimonėlis2
14.   Agnė Panavaitė10Matematikos olimpiadaR. Šimonėlis3
15.   Skirmantas Bielinis9Matematikos olimpiadaR. Šimonėlis2
16.   Lina Pauliukėnaitė11Mokinių darbų parodaD. PajedienėPadėka
17.   Rasuolė Antanėnaitė11Mokinių darbų parodaD. PajedienėPadėka
18.   Kęstutis Sekonas12Mokinių darbų parodaD. PajedienėPadėka
19.   Justina Petrovaitė11Filologų konkursasN. Keraitienė1
20.   Dovilė Misiūtė11Filologų konkursasN. Keraitienė1
21.   Justina Petrovaitė11Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadaN. Keraitienė3
22.   Solveiga Grigaitė12,,Mes prieš AIDS“D. Pajedienė3
23.   Gintarė Kapliukaitė8,,Cheminė eglutė“R. Kapliukienė1
24.   Agnė Panavaitė10,,Cheminė eglutė“R. Kapliukienė3
25.   Irmantas Mikulėnas10Informatikos olimpiadaS. Panavienė1
26.   Aistė Ramelytė10Chemijos olimpiadaR. Kapliukienė2
27.   Agnė Ramelytė10Chemijos olimpiadaR. Kapliukienė3
28.   Gintarė Kapliukaitė8Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursasN. BerdikšlienėPadėka
29.   Gintarė Kapliukaitė8Č. Kudabos jaunųjų geografų konkursasJ. Čepulienė3
30.   Regimantas Kapliukas6Č. Kudabos jaunųjų geografų konkursasJ. Čepulienė2
31.   Solveiga Grigaitė12,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“D. Pajedienė1
32.   Džastina Filipavičiūtė8,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“D. Pajedienė3
33.   Gintarė Kapliukaitė8Technologijų olimpiadaD. Čepulienė2
34.   Dovilė Misiūtė11Meninio skaitymo konkursasN. Keraitienė2
35.   Gintarė Kapliukaitė8,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“N. Berdikšlienė1
36.   Dovilė Misiūtė11Tramtatulis 2010N. Keraitienė1
37.   Aistė Ramelytė10,,Padėk suklupusiam žodžiui“N. KeraitienėPadėka
38.   Kęstutis Sekonas12,,Matematinis medis“S. PanavienėPadėka
39.   Jelizaveta Mikuckaja11Rusų kalbos olimpiadaV. Ciunel2
40.   Justina Petrovaitė11Rusų kalbos olimpiadaV. Ciunel3

MOKINIŲ KOMANDINĖS PERGALĖS RAJONINIUOSE RENGINIUOSE 

Eil. nr.Renginio pavadinimasMokytojasVieta
1BLM smiginio varžybose mergaičių tarpeR. Subačienė2
2Konkurse ,,Su chemija draugauju buityje“R. Kapliukienė1
3,,Šviesoforo varžyboseMisiūnienė
D. Misienė
D. Lukšėnienė
2
4BLM lengvosios atletikos keturkovės varžybose (berniukų komanda)R. Subačienė1
5BLM lengvosios atletikos keturkovės varžybose (mergaičių komanda)R. Subačienė3
6,,Saugaus rato“ varžyboseV. Sinkevič2
7,,Tramtatulis 2010“N. Keraitienė1
8,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“D. MisienėA. Misiūnienė3
9Šaškių pirmenybėsR. Subačienė2
10Šaudymo pirmenybės šautuvo rungtyjeR. Subačienė2
11Šaudymo pirmenybės šautuvo rungtyje(mergaičių komanda)R. Subačienė1
12Komandinė matematikos olimpiadaR. ŠimonėlisPadėka
131 klasės vokaliniam ansambliui ,,Dainų dailelės-2010“ konkursaeV. SinkevičPadėka
14Mergaičių krepšinio  3×3 varžybosR. Subačienė2
15Berniukų  krepšinio  3×3 varžybosR. Subačienė2
16Stalo teniso varžybosR. Subačienė2
17Užsienio kalbų ir poezijos šventėJ. Mikulėnienė
 A. Laurutėnienė
V. Ciunel
Padėka
18Konkursas ,,Biologija aplink mus“D. Pajedienė1
19Konkursas ,,Matematinis medis“S. PanavienėPadėka
20 Konkursas ,,Mes prieš AIDS“D. PajedienėPadėka
21Konkursas ,,Cheminė eglutė“R. KapliukienėPadėka

MOKINIŲ LAIMĖJIMAI ZONINIUOSE IR  RESPUBLIKINIUOSE RENGINIUOSE

Eil. nr.Mokinio vardas, pavardėKlasėRenginysMokytojo pavardėVieta
1Dovilė Misiūtė1142-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso respubliki nis etapasN.KeraitienėPažymėjimas
2Justina Petrovaitė1142-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso respublikinis etapasN. KeraitienėPažymėjimas
3Gintarė Kapliukaitė8Konkurse ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“N. Berdikšlienė2
4Dovilė Misiūtė11Šalies jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicijojeN. Keraitienė1
5Justina Petrovaitė11Šalies jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicijojeN. Keraitienė1
6Ina Panavaitė56-asis BEBRO konkursasS. PanavienėDiplomas