Meniu Uždaryti

UTA

Ugdymo turinio atnaujinimo komanda:

Koordinatorė – Jūratė Sereičikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

  1. Sigita Panavienė, matematikos vyresnioji mokytoja;
  2. Dalia Sulienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;
  3. Kęstutis Vaitkevičius, biologijos mokytojas metodininkas;
  4. Bronė Česliokienė, specialioji pedagogė metodininkė;
  5. Danguolė Mikulėnienė, istorijos vyresnioji mokytoja;
  6. Jelena Tumanovienė, gimnazijos direktorė;
  7. Loreta Grinevičienė, laikinai einanti Naujojo Daugėliškio ir Dūkšto skyrių vedėjos pareigas;
  8. Gražina Sobčikienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

PASIRENGIMAS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMUI. NAUDINGI PATARIMAI, NUORODOS. 
KOMPETENCIJŲ IR VAIKO RAIDOS APRAŠAI
KAIP VEIKTI DIEGIANT ATNAUJINTAS BP
VEIKIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS
MOKYKLA 2030
NŠA INFORMACIJA
Informacijos apie mokymus

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO