Meniu Uždaryti

Karjeros planavimas

Nuo 2012 m. gruodžio mėnesio Didžiasalio „Ryto“ vidurinė mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (I etapas). Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-V-01-002.

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Tikslas:

Sudaryti  sąlygas kryptingai  mokinių karjeros kompetencijų plėtotei, laiduojančiai visavertį pasirengimą mokytis visą gyvenimą, galimybę realizuotis pasirinktoje veikloje ir gyvenime.

 Uždaviniai: 

  • ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
  • padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
  • teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
  • sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
  • organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą (pvz., projektinė veikla).

Ugdymo karjeros veiklas mokykloje koordinuoja ugdymo karjerai darbo grupė:

1.      Jelena Tumanovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – grupės vadovė;
2.      Gintarė Jurgelėnienė, bibliotekininkė, karjeros koordinatorė;
3.      Regina Spėčiuvienė, specialioji pedagogė;
4.      Darius Vitėnas, tikybos, ekonomikos ir technologijų mokytojas.

Karjeros koordinatorė teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su kitų mokyklų atstovais ir kitomis organizacijomis bei moko ir padeda naudotis specialiais puslapiais internete (pvz.: www.aikos.smm.ltwww.lamabpo.ltwww.egzaminai.lt, ir kt.).

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos ugdymo karjerai paslaugų teikimo tvarkos aprašas.

Naudingos nuorodos internete:

Puikūs filmukai apie keturis karjeros planavimo žingsnius

Nuoroda:Paaiškinimas:
www.mukis.ltFilmai apie profesijas.
Profesijų nuotraukos.
Naudinga literatūra karjeros planavimo klausimais.
www.aikos.smm.ltIšsami informacija apie mokslą ir studijas Lietuvoje.
Visos studijų ir mokymo programos, jų aprašai, švietimo institucijos.
Galimybė užduoti klausimus specialistams ir gauti atsakymus.
Informacija apie profesijas.
Žaidimai.
www.smm.ltBrandos egzaminai.
Apie stojimą į aukštąsias mokyklas.
Apie mokymąsi profesinio mokymo įstaigose.
Mokslo ir studijų reforma – abiturientams.
www.euroguidance.ltĮvairūs testai.
Filmai apie profesijas.
Įvairūs straipsniai, leidiniai.
Profesijų aprašai.
Profesijų žaidimai.
www.lamabpo.ltGeriausiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašas.
Visų aukštųjų mokyklų sąrašai ir nuorodos į jas.
Bendrojo priėmimo taisyklės.
Prašymų registracija.
Konkursinio balo skaičiuoklė.
Studijų programų sąrašai.
Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis.
Priėmimo vykdymo datos.
www.egzaminai.ltBrandos egzaminų tvarkos aprašai.
Egzaminų užduočių pavyzdžiai.
Informaciją apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas,  egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą.
www.studijos.ltAnkstesnių metų egzaminų užduotys, rezultatai, rezultatų analizė.
Aktualūs straipsniai.
Informacija apie visas Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas.
Pasirinkę mokymo įstaigą, mokymo programą ir įvedę balus, galite apskaičiuoti savo konkursinį balą.
www.kurstoti.ltŽurnalas „Kur stoti?“ internete
http://www.vsf.lt/Informacija apie paskolas, studijų stipendijas, socialines išmokas.
www.jrd.ltValstybinė jaunimo reikalų taryba. Įstaiga, įgyvendinanti valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, stiprinančias jaunimo motyvaciją ir galimybes įgyti išsilavinimą, gauti darbą ir įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, dalyvauti sprendžiant jaunimo problemas bei plėtoti neformalų ugdymą ir jaunimo socializacijos procesus.
www.darbo.ltDarbo paieška

Studijos užsienyje:

http://www.kalba.lt/studijos-uzsienyje/Apie studijas užsienyje ir kita naudinga informacija
www.kastu.ltVisa informacija apie studijas užsienyje
Atsakymai į visus klausimus, susijusius su studijomis ir gyvenimu užsienyje.
Gali atvykti ir į mokyklas.
http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=ltMokymosi/studijų galimybės visoje ES.
Nacionalinės švietimo sistemos.
Mobilumo (mainų) programos ir jų finansavimas.
Naudinga informacija vykstantiems į kitas šalis.
www.fox.ltMūsų vizija: draugiška, socialiai atsakinga organizacija, kurioje dirba savo veiklą mėgstantys specialistai, turintys studijų užsienyje patirties.
Padeda pasirinkti universitetus ir programas.
Konsultacijos dėl reikiamų dokumentų.
Pildo paraiškas į pasirinktus universitetus.
Padeda užpildyti finansavimo paraišką.
Taip pat vyksta į mokyklas.

Detalesnė informacija:

Metodinė medžiaga „Mokytojo knyga“. Tai užduočių, klausimynų rinkinys, bendravimo priemonė su mokiniais.
http://www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html

Metodinė medžiaga „Mokinio knyga“. Tai ugdymo karjerai skirtas pratybų sąsiuvinis, kuris gali būti pildomas siekiant išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, profesijų pasaulio pažinimui. Nuorodoje galima rasti el. versiją. Galima naudoti ir atskiras užduotis.
http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html

(44 paruoštukai ) klasių valandėlėms ugdymo karjerai tematika (autorė R. Kliaugienė) – atkreipkite dėmesį į temų aktualumą 5–8 kl. Akcentuoti savęs pažinimo ir su asmeninio augimo stebėjimu, pažanga susijusias temas.
http://www.mukis.lt/lt/geroji_darbo_patirtis/ramunes-kliaugienes-medziaga.html

Knygos ugdymui karjerai.
http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html

Savanoriškos veiklos pasiūlymai:

Jaunimo savanoriška tarnyba http://www.buksavanoriu.lt/
Savanorių centras – savanorystė Vilniaus mieste http://www.savanoriucentras.lt/
Kultūros savanoriai http://kulturossavanoriai.lt/
Sporto savanorių sąjunga http://www.sportosavanoriai.lt/
Savanorystė Lietuvoje http://www.savanoriaujam.lt
Jaunimo savanoriškos veiklos centras „Deineta“ http://deineta.lt/
Socialinis veiksmas – Europos savanorių tarnyba http://savanoriai.org/index.php/lt/main/page/europos-savanoriu-tarnyba
Maltiečiai http://maltieciai.lt/