Meniu Uždaryti

Administracija

Direktorius

Jelena Tumanovienė
Gimimo data: 1978 m. sausio 31 d.
Išsilavinimas ir kvalifikacija:
1996 m. Didžiasalio vidurinė mokykla;
2003 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, rusų kalbos ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija;
2007 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, socialinio pedagogo kvalifikacija.
2017 metais suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Pedagoginio darbo patirtis ir pareigos:
1998–2004 m. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos Dysnos skyriaus pradinių klasių mokytoja;
2004–2013 m. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos socialinė pedagogė;
2013–2022 m. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nuo 2022 m. kovo 14 d. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos direktorė.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Pranas Sekonas
Gimimo data: 1960 m. birželio 9 d.
Išsilavinimas ir kvalifikacija:
1978 m. Ignalinos rajono Tverečiaus vidurinė mokykla;
1981–1984 m. Vilniaus politechnikumas, automobilių transporto eksploatacijos techniko kvalifikacija.
Darbo patirtis ir pareigos:
1978 m. Ignalinos SMK transporto skyriaus autošaltkalvis;
1978–1980 m. tarnyba armijoje;
1981–1985 m. Ignalinos SMK transporto skyriaus mechanikas;
1985 m. Ignalinos SMK keramzito cecho viršininkas;
1985–1987 m. Ignalinos statybinių medžiagų gamybinio susivienijimo keramzito gamyklos direktoriaus pavaduotojas;
1987–1993 m. Ignalinos SMGS transporto skyriaus viršininkas;
1993–1996 m. Ignalinos SMGS kalnakasybos-transporto skyriaus mechanikas;
1996–1997 m. Darbo birža;
1997–2004 m. Ignalinos r. Didžiasalio ,,Ryto“ vidurinė mokykla, kiemsargis;
Nuo 2004 m. vasario 1 d. Ignalinos r. Didžiasalio ,,Ryto“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.