Meniu Uždaryti

Administracija

Direktorė

Jelena Tumanovienė
Gimimo data: 1978 m. sausio 31 d.
Išsilavinimas ir kvalifikacija:
1996 m. Didžiasalio vidurinė mokykla;
2003 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, rusų kalbos ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija;
2007 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, socialinio pedagogo kvalifikacija.
2017 metais suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Pedagoginio darbo patirtis ir pareigos:
1998–2004 m. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos Dysnos skyriaus pradinių klasių mokytoja;
2004–2013 m. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos socialinė pedagogė;
2013–2022 m. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nuo 2022 m. kovo 14 d. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos direktorė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jūratė Sereičkienė
Gimimo data: 1973 kovo 3 d.
Išsilavinimas ir kvalifikacija:
2003 m. Vilniaus kolegija, pradinio mokymo pedagogika, pradinės mokyklos mokytojo kvalifikacija;
2004 m. Vilniaus kolegija, neuniversitetinių edukologijos studijų krypties pradinio ugdymo pedagogikos (specializacija – priešmokyklinio ugdymo pedagogika), mokytojos kvalifikacija.
2009 m. Panevėžio kolegija, profesinio bakalauro diplomas, filologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir anglų – vokiečių kalbų mokytojo profesinė kvalifikacija;
2010 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, bakalauro diplomas, anglų kalbos filologijos bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija.
Pedagoginio darbo patirtis ir pareigos:
2002–2004 m. Usonių lituanistinės mokyklos mokytoja;
2004–2022 m. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos (nuo 2013 m. gimnazija) anglų kalbos mokytoja;
Nuo 2022 m. rugpjūčio 24 d. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Nadežda Petronienė
Gimimo data: 1994 m. gruodžio 3 d.
Išsilavinimas ir kvalifikacija:
2013 m. Didžiasalio „Ryto“ vidurinė mokykla;
2016 m. Utenos kolegija, medicinos fakultetas, socialinio darbuotojo kvalifikacija;
Pedagoginio darbo patirtis ir pareigos:
2021–2023m. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje mokytojo padėjėja;
Nuo 2022m. gruodžio 19 d. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

Socialinė pedagogė, laikinai einanti skyrių vedėjos pareigas

Loreta Grinevičienė
Gimimo data: 1980 lapkričio 10 d.
Išsilavinimas ir kvalifikacija:
2001 m. Švenčionių profesinio rengimo centras;
2010 m. Utenos kolegija, edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija;
2011 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, edukologijos bakalauro laipsnį ir socialinio pedagogo kvalifikaciją.
Pedagoginio darbo patirtis ir pareigos:
Nuo 2019 m. sausio 2 d. Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras socialinė pedagogė.
Nuo 2019 m. sausio 22 d. Ignalinos r. Dūkšto mokykloje socialinė pedagogė.
Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto ir Naujojo Daugėliškio skyrių socialinė pedagogė.
Nuo 2022 m. spalio 17 d. socialinė pedagogė, laikinai einanti Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto ir Naujojo Daugėliškio skyrių vedėjos pareigas.