Meniu Uždaryti

Biblioteka

Gimnazijos bibliotekos tikslas – užtikrinti gimnazijos bendruomenės informacinius, kultūrinius, edukacinius ir dvasinius poreikius, suteikiant galimybę naudotis visais įmanomais informacijos ištekliais. Siekiant šio tikslo, bibliotekoje komplektuojamas, tvarkomas, apskaitomas ir saugomas bibliotekos fondas
Bibliotekos fondą sudaro apie 14000 dokumentų. Tai – informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai kt.);  programinė literatūra (grožinė ir kt.); mokslo, populiarioji literatūra; CD ir mokomųjų programų fondas.
Vadovėlių fondas – 8000 vnt. Bibliotekoje skaito virš 150 skaitytojų.

PASLAUGOS

Abonementas ir 14 vietų skaitykla, 2 iš jų kompiuterizuotos, su interneto prieiga.
Individualios konsultacijos ieškant informacijos, organizuojant netradicines pamokas, olimpiadas, rengiant projektus, renginius, ruošiant namų užduotis.
Informaciniai stendai.
Parodos, skirtos valstybinėms, kalendorinėms ir religinėms šventėms, rašytojų ir žymių žmonių jubiliejams paminėti, teminės ir gimnazistų kūrybinių darbų parodos.
Garso grotuvas, spalvotas spausdintuvas.
Rekomenduojamos perskaityti literatūros sąrašai.

DARBO LAIKAS

Pirmadienis – 7.45-16.45 p. p. 12.00-12.30
Antradienis – 7.45-15.45 p. p. 12.00-12.30
Trečiadienis, ketvirtadienis – 7.45-11.45

DARBUOTOJAI

Bibliotekininkė Gintarė Jurgelėnienė
Tel. (8 622) 77 410
El. paštas jurgeleniene@gmail.com