Meniu Uždaryti

Misija

Gimnazija:

  • suteikia vaikui galimybę gauti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei tenkinti saviraiškos poreikius;
  • siekia ugdymo ir ugdymosi kokybės;
  • kuria jaukią, psichologiškai ir fiziškai saugią aplinką;
  • bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais) bei socialiniais partneriais;
  • ugdo pilietiškumą, saugo bei puoselėja krašto istorinį-kultūrinį paveldą;
  • atvira visuomenei.