Meniu Uždaryti

Abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis

Po kelerių pandemijos metų pagaliau pasidžiaugėme gyva ir tikra paskutinio skambučio švente. Anksti rytą tradiciškai prižadinę mokytojus ir aplink juos gyvenančius, šventės kaltininkai 8 val. išpuoštomis mašinomis atvyko į gimnaziją. Čia juos plojimais pasitiko visa bendruomenė ir šventiškai padabinta mokykla. (Išvakarėse čia dėl to  ilgai darbavosi IIIg klasės mokiniai su klasės vadove Sigita Panaviene.) Paskutines pamokas jiems vedė pirmoji mokytoja Aldona Misiūnienė ir klasės vadovas Rimantas Šimonėlis. Po to abiturientai su tėveliais ir mokytojais dalyvavo šv. Mišiose, kurias  Tverečiaus bažnyčioje aukojo klebonas Antanas Domeikis.
O 12 val., skambant daugybę laidų išlydėjusiam senoviniam  skambučiui, mūsų dvyliktokus pirmokai atvedė į aktų salę, pilną mokinių, tėvų ir artimųjų, mokytojų ir svečių. Sveikinimo žodžius tarė Didžiasalio seniūnas Antanas Pauliukėnas, Tverečiaus seniūnas Aivaras Lozda, gimnazijos tarybos pirmininkė Irena Rakštelienė, rajono tarybos narė Edita Brukštuvienė, buvusi direktorė Elena Sekonienė, Jaunojo pasieniečio būrelio vadovas Andrejus Matvėjevas. Pastarasis įteikė padėkas aktyviems būrelio nariams  Deividui Gržibovskij, Dominykui Papšiui ir Eligijui Sekonui. Gimnazijos padėkas ir leidimą laikyti pasirinktus egzaminus gavo visi abiturientai. Šiltus žodžius jiems skyrė A. Misiūnienė ir R. Šimonėlis. Jautrų žodį tarė Deivido mama, o šypsenos ir plojimai lydėjo pirmokų, globojamų Liudmilos Račkauskienės, pasirodymą bei meninės raiškos būrelio su mokytoja Valentina Sinkevič atliekamas dainas. Ovacijų audrą sukėlė įspūdingai sudainuota Kamilės Filipavičiūtės daina.
Abiturientai savo ruožtu padėkojo ne tik mokytojams ir tėvams, bet ir visam gimnazijos personalui: virėjoms, valytojoms, vairuotojui, techniniams darbuotojams, bibliotekininkei, raštinės vedėjai ir direktorei. Vienuoliktokams perduotas mokyklos raktas, duoti rašytiniai nurodymai, kaip elgtis likus gimnazijos šeimininkais. Belieka visai nedaug: sėkmingai išlaikyti pasirinktus egzaminus ir laukti visų gražių linkėjimų išsipildymo!

Dalyvavome miškų tvarkymo talkoje

Gegužės 21 d. Lietuvoje vyko Valstybinės miškų urėdijos organizuojama miškų tvarkymo talka „Miško kuopa“. Šioje talkoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai su biologijos mokytoju.
Kartu su Minčiagirės girininkijos darbuotojais rinkome šiukšles Almajo stovyklavietėje ir tam tikrame miško plote aplink Almajo ežerą. Visiems talkininkams buvo išdalintos pirštinės bei šiukšlių maišai, pasirūpinta atliekų išvežimu. Iš miško buvo išvežta padangų, kurios gamtoje dūla daugiau nei šimtmetį, plastiko, statybinių atliekų, plastikinių maišelių, stiklinių butelių, skardinių.
Tokie renginiai yra labai svarbus ir reikšmingas žingsnis į švaresnį, tvaresnį bei gražesnį mūsų visų rytojų, juk gamtą laikome savo namais, tad ir joje turime elgtis atsakingai.
Džiaugiamės prisidėję prie šios gražios akcijos.

Į borutaičių poetinio žodžio skambesį įsiliejo ir didžiasalietė

Gegužės 17 d. Garliavos apylinkių seniūnijoje, prie Ražiškių kaime esančios Kazio Borutos sodybos, vyko Garliavos Jonučių progimnazijos Borutaičių draugijos poezijos šventė „Teesie“, skirta poetui Robertui Keturakiui atminti ir Lietuvos jaunimo metams pažymėti.
Renginyje, kuris įtrauktas į tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ programą, šalia Garliavos Jonučių progimnazijos borutaičių ir respublikinio Borutaičių 1-12 klasių mokinių poezijos konkurso dalyvių ir jų mokytojų, dalyvavo  šalyje žinomi poetai Aldona Ruseckaitė, Marija Mažulė, Tomas Taškauskas, Jonas Valonis, Zenė Sadauskaitė, Regina Jasukaitienė, aktoriai Olita Dautartaitė, Giedrius Arbačiauskas,  humanitarinių mokslų daktarė Kristina Vaisvalavičienė. Sulaukta ir garbaus amžiaus rašytojo Kazio Borutos dukters, mokslų daktarės Eglės Borutaitės – Makariūnienės.
Renginį vedė Garliavos Jonučių progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė ir Borutaičių draugijos pirmininkė Zigrita Petraitienė. Žodžio šventėje skambėjo tiek mokinių, tiek poetų eilės, Roberto Keturakio kūryba, pagerbtas jo atminimas.
Mokinių poezijos konkurse dalyvavo 46 autoriai iš 22 šalies mokyklų. Šventės metu buvo apdovanoti respublikinio Borutaičių poezijos konkurso „Teesie“ laureatai. 5-8 kl. amžiaus grupėje laureato vainikas ir specialioji Jonučių progimnazijos direktorės Audros Galvanauskienės dovana atiteko Ignalinos rajono Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos šeštokei Jurgitai Pauliukėnaitei (mokytoja Skaidrė Pauliukėnienė).

Septintokai lankėsi Vilniuje

Pavasarinės iškylos pradžiugino ir septintą klasę. Jie su savo klasės vadove Valentina Ciunel ir mokytojo padėjėja Nadežda Petroniene aplankė iliuzijų muziejų Vilniuje ir čia turėjo įdomią ekskursiją. Paskui smagiai leido laiką batutų parke.

Fizika gyvena aplink mus

Vyko  rajoninis konkursas ,,Fizika aplink mus‘‘. Jo tikslas – skatinti mokinių intelektinį mąstymą, ugdyti jų meninius gebėjimus, formuoti kūrybos ir aktyvios veiklos principus, sudominti mokinius fizikos raida.  Konkursui pateikta nemažai kūrybinių darbų. Pateikčių (10-12 kl. ) dalyje I vietą užėmė IIIg klasės mokinys  Martynas Kazakovas (mokytojas Stasys Keraitis). Sveikiname!

„Žaliosios odisėjos“ pusfinalis

Gimnazijos komanda pateko į „Žaliosios odisėjos“ pusfinalį, kuris vyks rudenį. IIg klasės mokinys German Veličko nuotoliniu būdu pristatė komisijai praktinės užduoties vykdymo etapus. Užduotis susijusi su ekosistemų apsauga ir biologinės įvairovės išsaugojimu. Iš daugiau kaip 100 šalies mokyklų, dalyvavusių I praktinės užduoties etape, į pusfinalį pateko 40 mokyklų. Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad mūsų gimnazija iš 40 į pusfinalį patekusių mokyklų užėmė 25 vietą.
Linkime gimnazijos komandai ir ją ruošusiam mokytojui Kęstučiui Vaitkevičiui sėkmės rudenį vyksiančiame pusfinalyje.

Pavasaris – edukacinių išvykų metas

Pavasariui įsibėgėjant į edukacines keliones leidžiasi visos klasės. Abiturientai su klasės vadovu Rimantu Šimonėliu aplankė Lukiškių kalėjimą ir dalyvavo ekskursijoje po jį. IIIg ir 8 klasės mokiniai su klasių vadovėmis Sigita Panaviene ir Skaidre Pauliukėniene lankėsi Muitinės muziejuje, kur susipažino su muitinės istorija ir daug sužinojo apie muitininko profesiją. Po to pramogavo Uno parke – išbandė savo jėgas ir drąsą.

Įdomūs mokymai jaunimui

Ignalinos visuomenės sveikatos biuras vykdo projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Ignalinos savivaldybėje“. Ypatingas dėmesys įgyvendinant šį projektą skiriamas jaunimui. Į projekto veiklas įsitraukė ir mūsų gimnazija. Gimnazijos sveikatos priežiūros  specialistė Agnė Paukštienė atlydėjo į užsiėmimą lektorę Gintarę Razulevičiūtę, kuri vedė mokymus tema „Pozityvi socializacija“. Mokymuose dalyvavo 8-IVg klasių moksleiviai. Jų metu jie įsivertino savo asmenybės poreikius ir ypatumus, taikydami konfliktų sprendimų strategijas gilinosi į asmeninį ir tarpasmeninį santykį, kalbėjosi apie pozityvaus mąstymo svarbą. Užsiėmimas mokiniams labai patiko ir buvo naudingas.