Meniu Uždaryti

Mokslo metai

1.      Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną. 
1–4 klasių mokiniams pamokos baigiasi birželio 9 d.
5–IIIg klasių mokiniams pamokos baigiasi birželio 23 d.
IV g mokiniams pamokos baigiasi gegužės 24 d.
2.      Mokykla dirba penkias dienas per savaitę;
3.      Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais.
4.      Ugdymo procesas skirstomas:

Pirmas pusmetisrugsėjo 1 d. – sausio 22 d.
Antras pusmetis1–4 klasėms sausio 25 d. – birželio 9 d.
5–IIIg klasėms sausio 25 d. – birželio 23 d.
IVg klasei sausio 25 d. – gegužės 24 d.

5.  Mokinių atostogos numatomos:

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

6.      Ugdymo procese  kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai  skiriama iki 10 dienų per mokslo metus.
7.      Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–IVg klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.
8.      Pamokos pradedamos 8 val.
9.      Pamokų trukmė:
Pamokų ir pertraukų trukmė

1 pamoka8.00–8.45
2 pamoka8.55–9.40
3 pamoka9.50–10.35
4 pamoka10.55–11.40
5 pamoka12.00–12.45
6 pamoka12.55–13.40
7 pamoka13.45–14.30
8 pamoka14.35–15.20
9 pamoka15.25–16.10

Pirmos klasės pamokų ir pertraukų trukmė

1 pamoka8.00–8.35
2 pamoka8.45–9.20
3 pamoka9.30–10.05
4 pamoka10.30–11.05
5 pamoka11.15–11.50

10.  Pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams privalomas.
11.  Pamokų praleidimas pateisinamas oficialiu tėvų ar globėjų paaiškinimu, kitų institucijų dokumentu ( sporto, muzikos, dailės mokyklų).
12. Mokinys nepraleidžia pamokų be pateisinamos priežasties.

2020–2021 m. m. kalendorius

Vyksta svetainės atnaujinimo darbai.