Meniu Uždaryti

Mokslo metai

1.     Mokslo metai bei ugdymo procesas prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., mokslo metai baigiasi 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Klasė/grupėUgdymo proceso pabaigaUgdymo proceso trukmė dienomis (savaitėmis)
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės2023-05-31168 (33 savaitės ir 3 dienos)
1–42023-06-09175 (35)
5–8, I–II2023-06-23185 (37)
III2023-06-16180 (36)
IV2023-06-02170 (34)

2.      Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę;
3.      1–IVg klasių ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

Pirmas pusmetisrugsėjo 1 d. – sausio 20 d.
Antras pusmetis1–4 klasėms sausio 23 d. – birželio 9 d.
5–8, Ig-IIg klasėms sausio 23 d. – birželio 23 d.
IIIg klasei sausio 23 d. – birželio 16 d.
IVg klasei sausio 23 d. – birželio 2 d.

4.  Mokinių atostogos numatomos:

Rudens atostogos2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
Vasaros atostogosPUG 2023 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d., 1–4 klasėms 2023 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d., 5–II klasėms 2023 m. birželio 27 d. – rugpjūčio 31d., III klasei 2023 m. birželio 17 d – rugpjūčio 31 d., IV g klasei pasibaigus nustatytai brandos egzaminų sesijai iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos pradedamos 7 val.

6. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklų laikas:

Bazinėje mokykloje ir Dūkšto skyriuje

7.00–9.00Vaikų priėmimas. Savarankiška vaikų veikla, pokalbiai, kūrybiniai žaidimai. Mankšta. Pusryčiai. 
9.00–10.30Ugdomoji veikla grupėje: ryto ratas, sportinė arba meninė veikla, logopedo pratybos, veikla grupelėmis ir individuali veikla
10.30–11.45Veikla lauke.
12.00–15.00Pietūs. Dienos miegas.
15.30–17.30Pavakariai. Savarankiški vaikų žaidimai grupėje arba lauke. Vaikų išleidimas į namus.

Naujojo Daugėliškio skyriuje

8.00–8.55Vaikų priėmimas. Veikla grupėje, ryto ratas
8.55–10.45Veikla lauke, sporto, aktų salėje
10.45–11.10Pietūs
11.10-12.00Veikla grupėje,

7.      Pamokos pradedamos 8 val.
8.      Pamokų ir pertraukų trukmė:

Bazinėje mokykloje 2–IVg klasėms ir Dūkšto skyriuje:             

1 pamoka – 8.00–8.45
2 pamoka – 8.55–9.40
3 pamoka – 9.50–10.35
4 pamoka – 10.55–11.40
5 pamoka – 12.00–12.45
6 pamoka – 12.55–13.40
7 pamoka – 13.45–14.30
8 pamoka – 14.35–15.20
9 pamoka – 15.25–16.10

Bazinėje mokykloje 1 klasei:

1 pamoka – 8.00–8.35
2 pamoka – 8.55–9.30
3 pamoka – 9.50–10.25
4 pamoka – 10.55–11.30
5 pamoka – 12.00–12.35

Naujojo Daugėliškio skyriuje IIg_N klasei:

1 pamoka – 8.00–8.45
2 pamoka – 8.55–9.40
3 pamoka – 9.50–10.35
4 pamoka – 10.55–11.40
5 pamoka – 12.00–12.45
6 pamoka – 12.55–13.40
7 pamoka – 13.50–14.35

9.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas vyksta per dienos veiklas. Pagrindinė mokinių ugdymo forma 1–IVg klasėse yra pamoka. Priešmokyklinio ugdymo veiklų ir pamokų lankymas mokiniams privalomas.

2022–2023 m. m. kalendorius