Meniu Uždaryti

Mokslo metai

1.      Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną. 
1–4 klasių mokiniams pamokos baigiasi birželio 9 d.
5–8, Ig-IIg klasių mokiniams pamokos baigiasi birželio 23 d.
III g mokiniams pamokos baigiasi birželio 16 d.
IV g mokiniams pamokos baigiasi gegužės 24 d.
2.      Mokykla dirba penkias dienas per savaitę;
3.      Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais.
4.      Ugdymo procesas skirstomas:

Pirmas pusmetisrugsėjo 1 d. – sausio 21 d.
Antras pusmetis1–4 klasėms sausio 24 d. – birželio 9 d.
5–8, Ig-IIg klasėms sausio 24 d. – birželio 23 d.
IIIg klasei sausio 24 d. – birželio 16 d.
IVg klasei sausio 24 d. – gegužės 24 d.

5.  Mokinių atostogos numatomos:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

6.      Ugdymo procese  kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai  skiriama iki 10 dienų per mokslo metus.
7.      Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–IVg klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.
8.      Pamokos pradedamos 8 val.
9.      Pamokų trukmė:
Pamokų ir pertraukų trukmė

1 pamoka8.00–8.45
2 pamoka8.55–9.40
3 pamoka9.50–10.35
4 pamoka10.55–11.40
5 pamoka12.00–12.45
6 pamoka12.55–13.40
7 pamoka13.45–14.30
8 pamoka14.35–15.20
9 pamoka15.25–16.10

Pirmos klasės pamokų ir pertraukų trukmė

1 pamoka8.00–8.35
2 pamoka8.45–9.20
3 pamoka9.30–10.05
4 pamoka10.30–11.05
5 pamoka11.15–11.50

10.  Pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams privalomas.
11.  Pamokų praleidimas pateisinamas oficialiu tėvų ar globėjų paaiškinimu, kitų institucijų dokumentu ( sporto, muzikos, dailės mokyklų).
12. Mokinys nepraleidžia pamokų be pateisinamos priežasties.

2021–2022 m. m. kalendorius