Meniu Uždaryti

Mokytojo padėjėjai

Kristina Litvinovienė

Darbo laikas

Antradienis 
8.00–12.00darbas pamokų metu su mokytojais ir vaikais
12.00–12.45pietų pertrauka
12.45–15.30popamokinė veikla su pradinukais
Trečiadienis 
8.00–12.00darbas pamokų metu su mokytojais ir vaikais
12.00–12.45pietų pertrauka
12.45–15.30popamokinė veikla su pradinukais
Ketvirtadienis 
8.00–12.00darbas pamokų metu su mokytojais ir vaikais
12.00–12.45pietų pertrauka
12.45–15.15popamokinė veikla su pradinukais

Sonata Petkūnienė

Darbo laikas

Pirmadienis 
8.00–12.00darbas pamokų metu su mokytojais ir vaikais
12.00–12.45pietų pertrauka
12.45–18.45popamokinė veikla su pradinukais
Penktadienis 
8.00–12.00darbas pamokų metu su mokytojais ir vaikais
12.00–12.45pietų pertrauka
12.45–18.45popamokinė veikla su pradinukais

Veiklos turinys

Pagalba mokytojams ir mokiniams pamokų metu.

Pagalba atliekant užduotis pamokoje ir po pamokų, mokytojo padėjėjas padeda:

 • perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
 • užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
 • padeda pedagogui, auklėtojui parengti ir/ar pritaikyti reikalingą mokomąją medžiagą.
 • specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui ar vaikų grupei;
 • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymusi, darželyje ir už jo ribų ugdomosios
 • veiklos, renginių ir išvykų metu;
 • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir padeda jas atlikti;
 • dirba kartu su mokytoju pamokoje;
 • turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes: turi padėti išlipti iš transporto priemonės atvykus ir išvykstant iš numatytos kelionės vietos; 
 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
 • paaiškina pedagogo, auklėtojo, skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
 • perskaito tekstus, skirtus mokinių ugdymuisi;

Grupinis darbas su pradinių klasių mokiniais: pagalba atliekant namų darbų užduotis, užimtumas laukiant autobuso.

Bendradarbiavimas su mokytojais, mokiniais ir jų tėvais.

Mokytojo padėjėjas nevertina mokinio žinių, neveda pamokų vietoj mokytojo.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai:

Olesia Ulkina

Jolanta Osipavičienė

Galina Tvardienė

Valerija Grudkina

Ona Sinkevičienė

Veiklos turinys

Mokytojo padėjėjo darbo funkcijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse:

 • talkinti mokytojui priimant atvestus vaikus, ugdomosios veiklos metu, įvairių renginių metu, padėti mokytojui organizuoti globojamų vaikų pasivaikščiojimą, žaidimus bei kitus užsiėmimus lauke;
 • apžiūrėti aikštelę, ar nėra joje pavojingų vaikams daiktų;
 • rūpintis vaikų higiena: rankų plovimu ir pan.;
 • padėti vaikui susitvarkyti drabužius, avalynę ir kt.:
 • padėti vaikams nusirengti prieš pietų miegą ir apsirengti po pietų miego, susišukuoti;
 • esant reikalui perrengti vaikų apatinius ir viršutinius rūbus;
 • padėti atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si), poilsiu susijusią veiklą;
 • informuoti lopšelio-darželio administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;

Bendradarbiavimas su mokytojais ir tėvais.

Mokytojo padėjėjas nevertina mokinio žinių, nevykdo veiklų vietoj mokytojo.