Meniu Uždaryti

Savivaldos diena leido mokytojams pailsėti

Viruso baimė pakoregavo ir tradicinę savivaldos dieną, kurią paprastai organizuoja abiturientai. Šiais metais mokinių koncertas persikėlė į lauko estradą gimnazijos stadione. Čia pradinukai su muzikos mokytoja Valentina Sinkevič pasiūlė visiems kartu suvaidinti dainelę “Du gaideliai”, kitoje dainoje pasidžiaugta rudenėliu. Penktokai turėjo stebuklingą skrybėlę, kuri padėjo atspėti, ką galvoja jų mokytojai. Šeštokai darniai padainavo, septintokai ir aštuntokai surengė išradingą dainų konkursą ir nutarė, kad gyventi reikia taikiai. Skambiomis dainomis džiugino ir Ig bei IIg klasės. O IIIg suvaidino juokingiausius ar baisiausius mokytojų mokyklinius prisiminimus. Visi turėjo atspėti, kokiam mokytojui tai nutiko. Visas koncertas suteikė galybę pozityvių emocijų ir smagaus juoko.
Abiturientai padėkojo visiems pedagogams ir išleido juos gerti kavos, o patys išbandė mokytojo duoną. 1-4 ir 5-8 klasių mokiniai prižiūrimi dvyliktokų stadione žaidė futbolą, sportavo, dalyvavo estafetėse ir visaip sėmėsi sveikatos kvėpuodami tyru oru. Ig-IIIg klasės patyrė naujų mokytojų mokymo metodus. Jiems vyko tikros pamokos.
Mokytojai dėkoja šauniems dvyliktokams už puikią dieną ir linki visiems pasirinkti pedagogines studijas!

Istorijos pamokos kitaip

Rugsėjo paskutinėmis dienomis istorijos mokėmės kiek kitaip nei įprasta. Pirmadienį IVg klasės mokiniai dalyvavo M. Mažvydo bibliotekos organizuotoje nuotolinėje edukacinėje programoje „Mano klasė renka Seimą“. Buvo supažindinta su pagrindiniais rinkimų principais, primintos Seimo funkcijos. Pristatyta Nalšios pietinės apygardos kandidatai. Mokiniai paraginti būti pilietiški ir aktyviai dalyvauti pirmuose savo gyvenime rinkimuose.
Tą pačią lietingą popietę 5 klasės mokinukai suorganizavo istorijos mokytojai ekskursiją po Didžiasalio miestelį. Visi buvo puikiai pasiruošę: ir apsaugą nuo lietaus, ir informaciją apie savo artimiausią gyvenamą vietovę. Ypač geros gidės buvo Dominyka ir Jurgita. O išvyką užbaigėme nedidele, bet, manau, svarbia pagalba vietiniams „gyventojams“ – kačiukams.
Antradienį šeštokai trumpai tapo pirmykščiais žmonėmis. Istorijos pamoka vyko mokyklos rūsyje. Žiūrėjome filmukus apie neandartaliečius, jų gyvenimo būdą, o vėliau ir patys pabandėme pabūti priešistoriniais menininkais ir, įsivaizduodami esantys urve, piešėme anglimi medžioklės scenas.
Istorijos mokytoja Danguolė Mikulėnienė

Dalyvaujame projekte

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ( Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).
Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.
Sprendžiant įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problemą, vykdoma projekto veikla žemų pasiekimų mokinių ugdymo organizavimo kokybei gerinti.
 Šios veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.
Remiantis mokinių ugdymosi rezultatų ir socialinio ekonominio konteksto situacijos analize, suderinus atrankos kriterijus su ŠMSM, šio projekto veiklų vykdymui atrinktos 47 mokyklos iš 20 savivaldybių.
Pasitelkta konsultantų komanda padeda atrinktoms mokykloms įsivardyti stiprintinas sritis, parengti veiksmų planus ir juos įgyvendinti.
Įgyvendinimo rezultatų pagrindu iki 2021 m. rugpjūčio mėn. bus parengti ugdymo turinio organizavimo modeliai, kurie projekto mokyklose buvo veiksmingi, pagerino mokinių rezultatus, vedė į pažangą. Taip pat bus parengtas modelių aprašai ir jų taikymo praktinis vadovas, kuris bus skirtas mokykloms, norinčioms kurį nors modelį taikyti savo praktikoje.
Vadove, šalia modelių bruožų ir taikymo specifikos, bus pateikta praktinė informacija apie mokinių patiriamų mokymosi sunkumų ir/ar žemų pasiekimų esminių priežasčių atpažinimą.

Sveikatingumo diena „Sportuok ir stiprink sveikatą“

Saulėtas rugsėjo pabaigos rytas pakvietė gimnazijos mokinius į sveikatingumo dienos „Sportuok ir stiprink sveikatą“ renginius. Pirmieji sportinę veiklą pradėjo 5-8 klasių mokiniai. Fizinio ugdymo mokytojos Ramutės Subačienės vadovaujami jie pasimankštino, o paskui prasidėjo jau tradiciniu tapęs solidarumo bėgimas. Mokiniai kantriai suko ratus stadione. Aštuntokas Renaldas Baublys įveikė net 20 ratų! Po to futbolo mėgėjai, susibūrę į dvi komandas, stojo į įnirtingą kovą, o kiti su socialine pedagoge Stasyte Baranauskiene išbandė jėgas estafetėse.
Vyresniųjų mokinių srautas taip pat dalyvavo solidarumo bėgime, paskui žaidė tinklinį bei dalyvavo estafetėse. Dienos renginiai ne tik suteikė gerų emocijų, bet, tikėkimės, ir mokinių sveikatą sustiprino.

« 30 »

Paminėta Europos judumo savaitė

2020 m. Europos judumo savaitės, vykstančios rugsėjo 16-22 dienomis, tema – judėjimas  be jokios taršos – atspindi ambicingą tikslą, kad iki 2050m. žemynas neišskirtų anglies dioksido. Savaitės renginius gimnazijoje organizavo sveikatos priežiūros specialistė Agnė Paukštienė. Per pertrauką su antros klasės mokiniais ji žaidė žaidimą „Striksi kiškis per morkų lysvę“, taip lavintas gebėjimas greitai reaguoti ir linksmai pasportuoti.
Po pietų su IIIg klasės mokiniais specialistė išėjo į lauką atlikti sąnarių ir raumenų apšilimą prieš bėgimą. Tai padeda išvengti sportinių traumų.
Kitų klasių mokiniai, kol oras dar gražus, pagal galimybes per pertraukas judėjo ir žaidė lauke.

Search

Mūsų informatikai kuria toliau

Rugsėjo 18-20 dienomis Liepojoje vykusiame „Green Tech Copernicus“ hakatone dalyvavo komanda, kurios sudėtyje ir mūsų gimnazijos IVg klasės mokinė Miglė Kapliukaitė kartu su mokytoju Roku Rožicku.
Hakatono metu buvo būtina naudoti „Copernicus“ programos palydovų duomenis, tarp kurių žemės, oro ir vandens užterštumas.
Palydovo Sentinel-5P duomenis komanda panaudojo kurdama mobiliąją programėlę, skirtą skatinti žalesnį ir tvaresnį gyvenimo būdą išskiriant labiau užterštas vietoves (rajonų lygmeniu), mainais siūlant naudotojams įvairius iššūkius ir apdovanojimus.
Per 48 valandas sukurtas projekto prototipas ir jo pristatymas sulaukė įvertinimo bei laimėjo organizatorių simpatijos nominacijos prizą – kvietimą 4 mėnesius tęsti darbą Liepojoje, „Green Tech Hub“ bendradarbystės erdvėje.
Informaciją parengė mokytojas Rokas Rožickas

„Žalioji olimpiada“. Vasaros užduotis

Gimnazijos komandos nariai atlikę vasarai skirtą užduotį pateko į konkurso „Žalioji olimpiada“ pusfinalį, kuris vyks š.m. rugsėjo 28 – spalio 2 dienomis Vilniuje. Vasaros užduoties2020 tikslas– tvarkyti mus supančią aplinką bei gelbėti gamtą nuo joje atsirandančių šiukšlių.
Komandos nariai radę šiukšles jas sutvarkė, rūšiavo, svėrė rastą plastiką ir kitas atliekas.
Linkime gimnazijos komandai sėkmės rugsėjo pabaigoje vyksiančiame pusfinalyje
Biologijos mokytojas Kęstutis Vaitkevičius

Rugsėjo pirmoji pakvietė į klases

Neįprasti dalykai mokyklose tęsiasi. Šių metų Rugsėjo pirmoji į gimnaziją kaukėtų mokinių srautus sukvietė per atskirus įėjimus, surikiavo skirtinguose aukštuose, tačiau gero įgarsinimo dėka visiems mokiniams tradicinis senasis skambutis nuskambėjo vienu metu, himną visi sugiedojo kartu, direktoriaus pavaduotojos Jelenos Tumanovienės sveikinimą išgirdo visi ir netgi kiekvieną pirmoką į mokslo kelią plojimais draugiškai palydėjo visa bendruomenė. Abiturientai laikydamiesi visų saugos reikalavimų  perdavė pirmokėliams kuprines su mokymo reikmenimis, jau daug metų tradiciškai dovanojamas „Ryto“ draugijos ir jos pirmininko A. Masaičio rūpesčiu. O jau tada klasėse su vadovais susirinkę  mokiniai aptarė naujų mokslo metų iššūkius, susipažino su mokymosi tvarka, pasidalino atostogų įspūdžiais. Visi tikimės sveikų ir sėkmingų naujų mokslo metų!

Search

Rugsėjo 1-oji gimnazijoje

2020–2021 m. m. mokslo metų pradžios šventė gimnazijoje vyks tokia tvarka:
Pradžia 9 val. Į gimnaziją įeinama: pradinės klasės per kampinį įėjimą nuo seniūnijos ir eina į savo klases, 5–8 klasės per paradines duris ir eina į savo klases III aukšte (5–7 klasės pas klasių vadovus, 8 klasė mokysis istorijos kabinete); Ig–IVg klasės įeina per įėjimą su tilteliu ir eina į II aukštą (Ig savo klasėje , IIg geografijos kabinete, IIIg tikybos kabinete, IVg matematikos kabinete).
9 val. klasės su vadovais ir mokytojais išsirikiuoja savo aukštuose ir išklauso įžanginį žodį. Renginio metu visiems privalomos kaukės. Paskui mokiniai su klasių vadovais grįžta į klases, vyksta pirmoji pamoka: žmogaus sauga, supažindinimas su darbo tvarka.
Pavėžėjimas į renginį: iš Dietkauščiznos mokyklinis autobusas veš 8.20 val., iš Dysnos 8.40 val. Po renginio taip pat visi, kam reikės, bus parvežti. Autobuse privaloma dėvėti kaukes ir pirštines.
Elkimės atsakingai, saugokime vieni kitus. Sveikų ir darbingų mokslo metų!