Meniu Uždaryti

Rugsėjo pirmoji pakvietė į klases

Neįprasti dalykai mokyklose tęsiasi. Šių metų Rugsėjo pirmoji į gimnaziją kaukėtų mokinių srautus sukvietė per atskirus įėjimus, surikiavo skirtinguose aukštuose, tačiau gero įgarsinimo dėka visiems mokiniams tradicinis senasis skambutis nuskambėjo vienu metu, himną visi sugiedojo kartu, direktoriaus pavaduotojos Jelenos Tumanovienės sveikinimą išgirdo visi ir netgi kiekvieną pirmoką į mokslo kelią plojimais draugiškai palydėjo visa bendruomenė. Abiturientai laikydamiesi visų saugos reikalavimų  perdavė pirmokėliams kuprines su mokymo reikmenimis, jau daug metų tradiciškai dovanojamas „Ryto“ draugijos ir jos pirmininko A. Masaičio rūpesčiu. O jau tada klasėse su vadovais susirinkę  mokiniai aptarė naujų mokslo metų iššūkius, susipažino su mokymosi tvarka, pasidalino atostogų įspūdžiais. Visi tikimės sveikų ir sėkmingų naujų mokslo metų!

Search

Rugsėjo 1-oji gimnazijoje

2020–2021 m. m. mokslo metų pradžios šventė gimnazijoje vyks tokia tvarka:
Pradžia 9 val. Į gimnaziją įeinama: pradinės klasės per kampinį įėjimą nuo seniūnijos ir eina į savo klases, 5–8 klasės per paradines duris ir eina į savo klases III aukšte (5–7 klasės pas klasių vadovus, 8 klasė mokysis istorijos kabinete); Ig–IVg klasės įeina per įėjimą su tilteliu ir eina į II aukštą (Ig savo klasėje , IIg geografijos kabinete, IIIg tikybos kabinete, IVg matematikos kabinete).
9 val. klasės su vadovais ir mokytojais išsirikiuoja savo aukštuose ir išklauso įžanginį žodį. Renginio metu visiems privalomos kaukės. Paskui mokiniai su klasių vadovais grįžta į klases, vyksta pirmoji pamoka: žmogaus sauga, supažindinimas su darbo tvarka.
Pavėžėjimas į renginį: iš Dietkauščiznos mokyklinis autobusas veš 8.20 val., iš Dysnos 8.40 val. Po renginio taip pat visi, kam reikės, bus parvežti. Autobuse privaloma dėvėti kaukes ir pirštines.
Elkimės atsakingai, saugokime vieni kitus. Sveikų ir darbingų mokslo metų!

Vyko švietimo įstaigų vadovų pasitarimas dėl pasirengimo naujiems mokslo metams

Rugpjūčio 18 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje vyko švietimo įstaigų vadovų pasitarimas dėl pasirengimo naujiems mokslo metams, kuriame dalyvavo ir savivaldybės vadovai.
Pasitarime aptarti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimai dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, diskutuota dėl galimų šių sprendimų įgyvendinimo būdų užtikrinant saugų mokinių ugdymą rajono mokyklose.
Kadangi šiuo metu rekomenduojamas saugus atstumas bendrose uždarose erdvėse turi būti ne mažesnis nei du, atvirose erdvėse – ne mažesnis nei vienas metras, o daugelyje mokyklų klasių bei vykstant į mokyklą autobusu atstumas tarp mokinių yra mažesnis nei 1 m ir nėra saugus, pasitarime nutarta, kad tose vietose, kur nėra galimybės išlaikyti saugų atstumą, mokiniai privalės dėvėti vienkartines ar daugkartines apsaugos kaukes.
Prašome mokinių tėvų aprūpinti savo vaikus reikiamomis apsaugos priemonėmis ir užtikrinti, kad mokiniai į mokyklą atvyktų dėvėdami apsaugines kaukes.
Pasitarime aptarti ir kiti aktualūs mokinių ugdymo klausimai. Buvo nutarta neorganizuoti bendrų šventinių Rugsėjo 1-osios renginių (skirtingų klasių mokiniams) savivaldybės mokyklose, taip  užtikrinant maksimalų saugos priemonių laikymąsi. Apie šventinius renginius ir jų laiką atskirų klasių mokiniams bus paskelbta mokyklų interneto svetainėse. Rugpjūčio 27 d. vyks dar vienas švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kuriame bus aptarta naujausia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija dėl ateinančių mokslo metų.
Ignalinos rajono savivaldybės informacija

Konkursas į gimnazijos direktoriaus pareigas

Ignalinos rajono savivaldybė skelbia konkursą į Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos direktoriaus pareigas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 9,17 iki 9,57 atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą (pareiginės algos baziniais dydžiais). Konkurso paskelbimo data 2020 m. liepos 29 d. Pretendentų atrankos posėdžio data 2020 m. spalio 21 d. Nuoroda į pagrindinį skelbimą http://ignalina.lt/index.php?393407808.