Meniu Uždaryti

Sėkmingos tautos dvasios paieškos

Visą vasarą ir ankstyvą rudenį, tyrinėdamos savo kraštą, triūsė dvi Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos mokinių komandos. Gimtojo krašto apylinkėse ieškota svarbių objektų bei nusipelniusių krašto žmonių, surinkta daug istorinės medžiagos. Filmuotos lankomos vietos, kurti filmai. Darbo rezultatai buvo išsiųsti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamam kraštotyriniam konkursui „Tautos dvasios beieškant“, kuriame šiais metais 210 mokinių pateikė 35 kraštotyros darbus. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių kultūrinę savimonę, per savo gimtinės, tėviškės etnokultūros paveldo suvokimą lavinti tiriamuosius ir komandinio darbo gebėjimus. Šie tikslai buvo tikrai pasiekti. Pirmoji komanda, kurioje dirbo IIIg klasės mokiniai Ligitas Artomovičius, Danielė Cvek, IIg klasės mokiniai Kamilė Filipavičiūtė, Mantas Tekorius ir septintokė Jurgita Pauliukėnaitė, užėmė I vietą. Konkursui jie pateikė darbą apie kraštietį, tarpukario Lietuvos politinį veikėją, istoriką, pirmosios Vyriausybės vadovą Augustiną Voldemarą.
Antroji komanda: abiturientai Algirdas Pauliukėnas ir Edvinas Velička bei septintokė Jurgita Pauliukėnaitė, gilinosi į Ažubalio miške esančio kultūros paminklo, Čelniukų akmens, liaudyje vadinamo „Velnio pėda”, esančios įdubos atsiradimo istoriją. Šios grupės darbas įvertintas II vietos diplomu. Komandoms patarinėjo ir padėjo mokytoja Skaidrė Pauliukėnienė. Gimnazistai džiaugiasi ne tik diplomais, bet ir komandinio darbo patirtimi, smagiai praleistu laiku kartu tyrinėjant, apibendrinant, teikiant pasiūlymus ir priimant galutinius sprendimus.